Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej na luty 2009 roku

Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej na luty 2009 roku

Plan pracy w przedszkolu.

Edukacja matematyczna – scenariusze zajęć w opr. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

1.Temat: Tworzymy kolekcje. Scenariusz nr 3/93, str. 160
Cele: Klasyfikacja. Gromadzenie doświadczeń w zakresie grupowania obiektów ze względu na ich przeznaczenie, miejsce, występowanie w czasie. Tworzenie pojęć.
Pomoce: małe obrazki do tworzenia kolekcji, duże obręcze, podpisy do kolekcji, koperty, spinacze.

2. Temat: Jaki to klocek?.Scenariusz nr 3/93, str.162
Cele: Klasyfikacja. Różnicowanie cech klocków i kodowanie ich. Segregowanie klocków wg. podanych cech. Próby definiowania klocka poprzez wymienianie jego cech.
Pomoce: klocki logiczne, obręcze, kartoniki w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym, białym.

Zabawy rozwijające myślenie matematyczne wg. E. Gruszczyk–Kolczyńskiej:
- zabawy badawcze z zastosowaniem wagi szalkowej
- tworzymy zbiory klocków i innych przedmiotów - klasyfikacja
- układanie loteryjki matematycznej
- która cyfra zniknęła?

Ćwiczenia gimnastyczne:
- zestaw IV wg W. Gniewkowskiego, K. Wlaźnik, p. piłki.
Cele: wyrabianie skoczności, zwinności i zręczności.

Ćwiczenia poranne z. XXI, XXII, s. 144-145
Zabawy z dominującym elementem:
- orient-porząd.: „Kto prędzej dookoła?”, „Piłka parzy” (s. 272)
- biegu: „Złap swoją parę”, „Kto pierwszy do mety?” (s.283)
- równowagi: „Kto potrafi”, „Ćwiczenia na ławeczce z dodatkowymi zadaniami” (s.278)
- czworakowania: „Polowanie na zajączki”, „Koty i myszy” (s.280)
- rzutu: „Kto trafi w piłkę?”, „Piłka goni piłkę” (s.289-290)
- wspinania: „Koty na płoty”, „Małe niedżwiadki” (s.103)
- skoku: „Wyścig szeregów na jednej nodze”, „Szczur” (s.295)

Elementy met. I. Majchrzak:
- Zgadnij o kim mówię - odszukiwanie wśród wizytówek imienia opisywanego dziecka.
- Zagadki sylabowe - tworzenie wyrazów z rozsypani sylabowej.
- Gry czytelnicze Nazywanie świata - W meksykańskiej wiosce - odczytaj tekst i przyporządkuj do obrazka.
- Wiosenne sporty i zabawy - globalne czytanie nazw.
                   
Praca indywidualna i w małych zespołach w zakresie:

  • Doskonalenie analizy i syntezy wyrazów

Gabrysia J., Piotr K., Michał R., Dawid W., Wiktoria K., Ola W.
- wyszukiwanie wyrazów o takiej samej liczbie głosek, sylab
- wyszukiwanie wyrazów zaczynających się podaną literą, sylabą
- przeliczanie głosek i liter w wyrazach, wyrazów w zdaniu
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami
- układanie łańcuchów wyrazowych
- układanie wyrazów i zdań z rozsypanek

  • Doskonalenie sprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawności grafomotorycznej

Piotr K., Dawid W., Filip K., Oskar J., Michał R., Jaś S., Krystian Rz.
- lepienie z plasteliny drobnych elementów: wałeczki, ślimaki, gwiazdy, postacie itp.
- malowanie linii spiralnych – dom ślimaka, kłębuszki
- kalkowanie przez kalkę postaci bajkowych
- kończenie rysunku, rysowanie szlaczków z zachowaniem rytmów
- kwiaty-ozdabianie elementami literopodobnymi

  • Doskonalenie wymowy

Filip K., Michał R., Gabrysia J., Piotr K., Natalka B., Ola G., Jaś S.
- doskonalenie oddechu – przenoszenie wacików kosmetycznych za pomocą rurek do napojów
- odczytywanie trudnych wyrazów i zdań zawierających głoski: ż, sz, cz, dż
- powtarzanie za nauczycielką zadań typu: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, itp.

  • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

Gabrysia J., Agata Ś., Dawid, Piotr K., Oskar J., Filip
Ćwiczenia na materiale literowym:
- wyszukiwanie identycznych wyrazów, liter, sylab
- zad. dyd. „Grupowanie obrazków”

Opracowała: Agnieszka  Nadziałek

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi