Plan Rozwoju Zawodowego Marta Filipiuk

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

CEL GŁÓWNY:

  Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

  Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;

  Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

   Osobisty rozwój;

  Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)

  Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

 

Opracowała: Marta Filipiuk

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!