PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA JADWIGA PIETRZKIEWICZ

INFORMACJE WSTĘPNE:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jadwiga Pietrzkiewicz

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce                    

   Kornatka 105, 32 – 410 Dobczyce

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

 

POSIADANE KWALIFIKACJE:

1.     Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego.

2.     Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.

 

 

CEL GŁÓWNY: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

INNE CELE: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, poszerzanie własnego warsztatu pracy w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych szkoły.

 

PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE STAŻU NA PODSTAWIE:

Rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 ze zm.)

Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)

Art. 9 – 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. – o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1287) – przepisy przejściowe.

 

Opracowała: mgr Jadwiga Pietrzkiewicz

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!