Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY

 

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stanowisko:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Opiekun stażu:

mgr

 

Okres stażu:

9 miesięcy (01.09.2023 - 01.06.2024)

 

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

 

 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

 

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2022 poz. 1914)

 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
opracowała 

 

s. Bożena P.

Pliki do pobrania

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!