Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r., poz. 2200)

 

I. CELE STAŻU: 

 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola

3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych

4. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

5. Wspieranie aktywności twórczej wychowanków

6. Pogłębianie współpracy z rodzicami

Pliki do pobrania

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!