Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 


Cel główny :


Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe :


•    Pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
•    Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola
•    Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
•    Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracyOpracowała:

 

Ilona Bednarek

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi