"Rozbawione przedszkole" - plan zajęć teatralnych

"Rozbawione przedszkole" - plan zajęć teatralnych

„Dziecko nie jest aktorem, ono bawi się w teatr”.

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne ma naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może  dowiedzieć się, jat powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Tworzenie w przedszkolu mini spektakli  pomada zrealizować zadania dydaktyczno- wychowawcze, służy uatrakcyjnieniu zajęć. Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji tak dla dzieci, rodziców jak
i nauczyciela.

Wieloletnie doświadczenia w przygotowywaniu dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji i różnego rodzaju występów utwierdziły mnie w przekonaniu, iż teatr w przedszkolu to doskonała forma pracy z dziećmi. Pozwala on być dziecku aktorem, scenarzystą, choreografem, dekoratorem a nawet reżyserem. Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, iż sprawiają ogromną radość i przyjemność  postanowiłam z dziećmi jak najczęściej „bawić się w teatr”. Aby zabawy teatralne rozszerzyć opracowałam plan pracy teatralnej pozwalający na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki w przedszkolu. Realizacja tego planu zależy głównie od postawy i zainteresowań nauczyciela, który spośród wielu treści zawartych w planie wybierze najbardziej odpowiednie dla swoich wychowanków, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania.

Cele planu:

 • dziecko odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 • dziecko potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia,
 • dziecko kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
 • dziecko rozwija własny potencjał pozytywnych wartości,
 • dziecko potrafi współdziałać w zespole,
 • dziecko odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów działań,
 • dziecko poznaje tajniki pracy aktora, reżysera, scenografa,
 • dziecko rozwija zainteresowania teatrem i sztuką aktorską,
 • dziecko wyzwala w sobie motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi.


Zadania

 • zapoznanie z różnymi formami teatru,
 • opracowanie różnych tekstów, przygotowanie i wystawienie zgodnie
 • z potrzebami i możliwościami,
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • integrowanie zespołów, wzajemne pomaganie i odczuwanie potrzeb innych,
 • rozwijanie myślenia twórczego u dzieci poprzez obcowanie z literaturą.


„Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem, niż sam występ przed publicznością”

Rola inscenizacji

 • kształcenie uczuć, kształcenie postaw,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • kształtowanie świadomej dyscypliny,
 • rozwijanie mowy i twórczego myślenia,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie zainteresowań czytaniem i teatrem,
 • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji.


Rodzaje inscenizacji

 • teatr wycinanek (sylwety),
 • teatr lalek (kukiełki, pacynki, marionetki),
 • teatr cieni,
 • sąd nad negatywnym bohaterem,
 • żywy plan – dzieci układają scenariusz,
 • żywy teatr – improwizacja,
 • inscenizacja utworów literackich,
 • zajęcia dramowe.


Tok metodyczny – inscenizacja utworu literackiego
1. Wybór utworu.
2. Kilkakrotne czytanie w celu zrozumienia treści.
3. Ćwiczenia w mówieniu z wyodrębnieniem wydarzeń.
4. Ćwiczenia z podziałem na role.
5. Podział ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawionych postaci.
6. Zapamiętanie ról poprzez ćwiczenia (ćwiczenia emisji głosu – magnetofon, płyta z nagraniami).
7. Samodzielny wybór rodzaju inscenizacji.
8. Zaprojektowanie dekoracji i wykonanie jej.
9. Dobór odpowiednich rekwizytów.
10. Przygotowanie piosenek i tańców.
11. Opracowanie ostateczne scenariusza i wykonanie inscenizacji przez dzieci.

Formy pracy przygotowujące do wystąpień teatralnych

A. Wzbogacanie słownictwa;

 • rozmowy o codziennych sprawach,
 • omawianie konkretnych sytuacji, ilustracji, przedmiotów,
 • poznawanie synonimów wyrazów,
 • układanie krótkich opowiadań.


B. Rozwijanie mowy;

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia logarytmiczne,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.


C. Środki ekspresyjne w interpretacji;

 • głos,
 • akcent,
 • przestankowanie,
 • tempo,
 • rytm i rym,
 • mimika, gest, postawa.


D. Inscenizowanie sytuacji – prowadzenie rozmowy np.;

 • rozmowa o modzie lub pogodzie,
 • rozmowa o kłopotach z dziećmi,
 • dyskusji panów o samochodach itp.


E. Ruch;

 • spontaniczne zabawy taneczne,
 • rytmika,
 • scenki ruchowo-mimiczne,
 • gry zespołowe,
 • zabawy do treści piosenek,


F. Współudział w pracach organizacyjnych;

 • przygotowanie miejsca na występy, dekoracji,
 • przygotowanie strojów, rekwizytów.


G. Ukazywanie piękna języka utworu zarówno współczesnego jak i klasyki, baśni, bajek, wierszy i opowiadań.

Metody dydaktyczne

 • werbalna (słowna): rozmowa, słuchanie utworów literackich, nauka tekstów,
 • czynna: gra dramatyczna (drama),
 • oglądowa: oglądanie spektakli teatralnych, wystąpień rówieśników, książek, czasopism, ilustracji, zdjęć,
 • pokazowa,
 • praktycznego działania,


Formy pracy

 • grupowa
 • zespołowa
 • indywidualna


Rodzaje aktywności

 • literacka
 • polonistyczna
 • ruchowo-plastyczna
 • muzyczna
 • językowa
 • społeczna

 

Środki dydaktyczne

 • literatura dziecięca
 • gry dydaktyczne
 • kasety magnetofonowe, płyty CD z nagranymi piosenkami
 • i krótkimi tekstami literackimi,
 • kasety video,
 • materiały plastyczne


Opracowała: Dorota Świerczek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi