Poczytam Wam Rodzice- innowacja pedagogiczna

Poczytam Wam Rodzice- innowacja pedagogiczna

Poczytam Wam Rodzice- innowacja pedagogiczna

Cele główne: 

 

- nabywanie umiejętności czytania 

 

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych 

 

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci 

 

Cele szczegółowe: 

 

- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci przez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzonych do nabycia umiejętności czytelniczych; 

 

- podnoszenie sprawności językowych poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem; 

 

- włączenie rodziców do procesu nauki czytania;  

 

- rozbudzanie wiary we własne możliwości; 

 

- rozwijanie zainteresowań czytaniem i pisaniem 

 

-wyrobienie pozytywnego nastawienia do nauki czytania; 

 

- zwiększenie zasobu słownictwa 

 

- rozwijanie wyobraźni i aktywności intelektualnej przez codzienny kontakt z książką 

 

- rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za własne działania. 

 

Metody: 

 

- czytania globalnego G. Domana 

 

- elementy odmiennej metody I. Maichrzak 

 

- m. sylabowa „Łowcy wyrazów” 

 

Cechy innowacji 

 

Systematyczność i celowość podejmowanych działań.  Integracja z realizacją zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 

 

Opracowała: Agnieszka W.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi