Pod parasolem - scenariusz zajęć

Pod parasolem - scenariusz zajęć
4.8
4 oceny
Oceń

 

Scenariusz zajęć z dnia 27.10.2020 r. – zajęcia koleżeńskie

 

1. Nauczyciel prowadzący: Emilia Bogucka

2. Wiek dzieci: Trzylatki.

3. Data prowadzonych zajęć: 27.10.2020 r.

4. Treści programowe:

            - rozwijanie sprawności manualnej.

            - obdarzanie uwagą osób dorosłych.

5. Rodzaj zajęcia edukacyjnego: aktywność artystyczna.

6. Temat zajęcia: „Pod parasolem” – malowanie pastelami według instrukcji.

7. Cele ogólne:

            - nazywanie podstawowych kolorów – czerwony, zielony, żółty, niebieski,

            - poprawne używanie kleju,

            - rozwijanie sprawności manualnej,

            - wdrażanie do wykonywania i kończenia pracy plastycznej.

8. Cele operacyjne:

              Dziecko:

               - wykonuje pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela,

              - poprawnie posługuje się klejem w sztyfcie,

              - używa właściwych kolorów, nazywa je,

              - przykleja gotowe elementy (krople deszczu) we właściwym miejscu,

              - rozwija koncentrację uwagi na zajęciach dydaktycznych.

9. Metody pracy: słowne, czynne, oglądowe, praktyczne – uczenie się przez działanie, aktywizujące.

10. Forma organizacyjna: z całą grupą,  indywidualna.

11. Środki dydaktyczne: gotowe elementy - krople deszczu wycięte z kolorowego papieru, klej, kredki pastelowe, kartki z narysowanym konturem parasola.

12. Przebieg zajęcia.

 

WSTĘP:

1. Rozpoczęcie zajęć  piosenką „Wszyscy są…”

2. Rozwiązanie zagadki słownej:

Kropelki wody na głowy padają.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi