Podróż na Marsa - scenariusz zajęć dla pięciolatków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Podróż na Marsa - scenariusz zajęć dla pięciolatków
2.0
1 ocena
Oceń
{

Scenariusz zajęć dla pięciolatków.

Grupa – dzieci pięcioletnie;
Temat – „Podróż na Marsa”;
Metody – podająca, aktywizująca, praktyczna;
Formy – zbiorowa. zespołowa, indywidualna;

Cele ogólne:

 • poszerzenie wiedzy o kosmosie( poznanie jednej z planet, jakim jest Mars);
 • utrwalanie liczebników porządkowych;
 • poznanie przyrządu optycznego do obserwacji nieba, jakim jest luneta, lornetka, teleskop;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;


Cele operacyjne – dziecko wie, umie, potrafi:

 • policzyć, którą z kolei planetą od Słońca jest Mars w Układzie Słonecznym;
 • wie, jak wygląda luneta lub lornetka i jak nazywają się jej części składowe;
 • potrafi narysować lunetę lub lornetkę z natury;
 • współpracować w zespole;


Pomoce dydaktyczne:

 • ilustracje z powierzchnią Marsa, makieta Układu Słonecznego, luneta, arkusze szarego papieru, kredki pastele, niebieska farba plakatowa, płyta CD z muzyką do rysowania;


Przebieg zajęć

1. Wstęp:

 • nauczyciel czyta dzieciom krótkie informacje na temat planety Mars; prezentuje ilustracje powierzchni planety;
 • dzieci szukają Marsa na makiecie Układu Słonecznego, przeliczają, która to z kolei planeta od Słońca;


2. Działania praktyczne:

 • burza mózgów – dzieci szukają odpowiedzi na pytanie: Jak i za pomocą czego możemy obserwować kosmos, niebo?
 • nauczyciel prezentuje na ilustracjach przyrządy, miejsce do obserwacji kosmosu i nieba(luneta, teleskop, lornetka, obserwatorium astronomiczne) jeśli posiada lunetę, lornetkę to pokazuje je dzieciom; omawia budowę nazywając części składowe(soczewki, okular itp.);
 • dzieci rysują z natury za pomocą ołówka lunetę lub lornetkę;
 • obserwacja nieba, przyrody przy użyciu lunety lub lornetki; wypowiedzi dzieci na temat tego co udało im się zaobserwować;


3. Działania plastyczne: planeta Mars;

 • dzieci w zespołach gniotą i prostują arkusze szarego papieru, rozłożone na stolach. Dzieje się to wszystko do muzyki w średnim tempie;
 • następnie dzieci, pastelami kreślą półkola na papierze od lewej do prawej strony, przesuwając się w prawą stronę (przekroczenie linii środkowej ciała – ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej); muzyka żywa i energetyczna;
 • palcami umoczonymi w farbie plakatowej, dzieci kreślą dowolne kształty na wcześniej przygotowanej powierzchni – muzyka spokojna;


4. Zakończenie:

 • prezentacja planet wykonanych przez dzieci;
 • zabawa ruchowa „Odwiedzamy Marsa” – dzieci ustawiają  swoje krzesełka w kole na dywanie, następnie czołgają się pod nimi , jak w tunelu, wychodzą  na powierzchnię i przechodzą w kucki po siedzeniach krzesełek, a na koniec idą po powierzchni Marsa, na którym nie istnieje przyciąganie, wyskakując jak najwyżej w górę przy każdym kolejnym kroku;

 

Autor: Joanna Janik

Twoje uwagi i pomysły

Tagi