Podróż przez Układ Słoneczny - scenariusz zajęć zajęć z edukacji matematycznej

Podróż przez Układ Słoneczny - scenariusz zajęć zajęć z edukacji matematycznej
4.5
4 oceny
Oceń

Temat:  „Podróż przez Układ Słoneczny” - poznawanie ciekawostek na temat Układu Słonecznego, nazywanie i przeliczanie planet, zabawy matematyczne. „W Układzie Słonecznym” - zabawa improwizowana do piosenki. „Mój Układ Słoneczny‘’ - rozwijanie kreatywności oraz umiejętności manualnych podczas tworzenia modelu układu planetarnego, omówienie efektów i ekspozycja prac.

Cel główny:

 • pobudzanie aktywności poznawczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat Układu Słonecznego,
 • rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych i cyfrowych,
 • doskonalenie zdolności manualnych i technicznych


Cele operacyjne - dziecko:

 •  z uwagą słucha opowiadania nauczyciela,
 •  jest zainteresowane ciekawostkami na temat kosmosu,
 • rozpoznaje planety Układu Słonecznego,            
 •  zna nazwę planety, na której mieszka, wie, że Ziemia krąży wokół Słońca,
 • prawidłowo przelicza elementy, posługuje się liczebnikami porządkowymi,
 • rozpoznaje, nazywa i potrafi prawidłowo zapisać cyfry 1-8.
 • próbuje odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych,
 • wyodrębniania i przelicza głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • chętnie śpiewa zbiorowo znane piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • chętnie podejmuje się działalności plastyczno-technicznej, odczuwa radość z tworzenia,
 • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją, zadaje pytania w sytuacji braku pewności rozumienia,
 • potrafi skonstruować Układ Słoneczny wykorzystując zdobyte informacje w praktyce,
 • organizuje swoje stanowisko/porządkuje po skończonej pracy

Formy:

•    praca z całą grupą
•    praca indywidualna

 

Metody:

•    słowne (opowiadanie, kierowane do dziecka pytania),
•    pokazowa (prezentacja multimedialna),
•    aktywizujące (inscenizacja, gra dydaktyczna)
•    ekspresji ruchowej,
•    praktycznego działania (zadania do wykonania),Środki dydaktyczne: „wytłuszczono” w tekście

PRZEBIEG ZAJĘCIA:


1. Opowiadanie N:
Czy wiecie, że kosmosie nie słychać dźwięków…. Zróbmy kosmiczną ciszę
2. Rozmowa kierowana:
- Czy wiecie, gdzie mieszkamy?
- Jak nazywa się miejscowość, w której mieszkamy?
- Jak nazywa się kraj, którego jesteście mieszkańcami?
- Jak nazywa się kontynent, na którym znajduje się Polska?
- Jak nazywa się planeta, której jesteście mieszkańcami?
- Gdzie znajduje się nasza planeta?
- Co to jest kosmos? - burza mózgów.
- W tym tygodniu obchodzimy 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, czy wiecie kim był i co odkrył?

3. Opowiadanie N:
Kiedyś myślano, że to Słońce krąży wokół Ziemi, ale Mikołaj Kopernik odkrył, że jest odwrotnie. Jest taka popularna rymowanka: „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, a polskie wydało go plemię”.  Słońce i wszystko co porusza się wokół niego to Układ Słoneczny. Słońce to najjaśniejszy obiekt, ogromna, gorąca kula gazów. Słońce, które widzimy za dnia, tak naprawdę jest gwiazdą, taką samą jak te, które możemy oglądać nocą na niebie. Nocne gwiazdy gdzieś daleko są słońcami dla innych planet. Planety poruszają się po orbitach pod wpływem przyciągania (grawitacji) Orbity mają owalny kształt (podobny do jajka), a kierunek okrążania Słońca jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  Jakie warunki musi spełniać planeta - musi orbitować (krążyć) wokół Słońca, musi być okrągła i odpowiednio duża. Wokół planet krążą satelity. Planeta sama nie świeci, odbija światło, jak lusterko. Niektóre planety widać gołym okiem, do obserwacji innych potrzebujemy lunety, albo teleskopu. Dzisiaj dowiecie się ciekawostek o planetach, ale najpierw poznacie prawdziwą gwiazdę. Powitajcie ją brawami… Dzieci głoskują nazwy kolejno pojawiających się „gości.”

N prezentuje dmuchany model Słońca o średnicy 58 cm, umieszcza go na środku sali.
Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą i znajduje się w galaktyce nazywanej Drogą Mleczną.  Jest ponad 100 razy większe od Ziemi, z zewnątrz wygląda jak karmelizowany popcorn. Słońce wydziela ciepło i światło, przyciąga planety, które krążą wokół niego.
N wiesza na tablicy planszę przedstawiającą Słońce.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi