Podróżujemy do Włoch z Koziołkiem Matołkiem - zajęcia z grupą 5 i 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Podróżujemy do Włoch z Koziołkiem Matołkiem - zajęcia z grupą 5 i 6-latków
Oceń
{

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.


Cel ogólny

 • Wzbogacanie wiadomości na temat państw należących do Unii Europejskiej.

 
Cele pośrednie

 • Zdobycie wybranych informacji na temat Włoch.
 • Utrwalenie podstawowych wiadomości dotyczących Unii Europejskiej.
 • Rozpoznawanie godła i barw narodowych Polski. 
 • Interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych.
 • Pojmowanie różnic występujących między ludźmi na świecie: zwyczaje, kultura, folklor oraz język, którym się posługują;
 • Uczestniczenie w zabawach i zajęciach zmierzających do rozwijania procesów poznawczych.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, uczenie się słuchania swoich kolegów.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, (również w języku włoskim).
 • Próby wykonania prac plastycznych w małych zespołach (pomoc nauczyciela przy podziale zadań wśród dzieci i zorganizowaniu warsztatu pracy).
 • Wskazywanie na mapie Europy położenia – Polski i Włoch
 • Nazywać miast włoskich: Rzym, Wenecja i Piza oraz zapoznanie z ich charakterystycznymi budowlami, tradycjami i zwyczajami
 • Dostrzeganie powiązania Polski z Włochami: Papież – Polak, „włoszczyzna” od Królowej Bony;
 • Nazywanie tradycyjnych włoskich potraw: pizza, spaghetti, risotto.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, indywidualizacja czytania
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego przeliczania w zakresie 20 (6l), zakresie 10 (5)

 
Metody pracy

 • podające: rozmowa, objaśnienia, opis;
 • eksponujące: pokaz, obserwacja;
 • problemowe: zadań stawianych do wykonania;
 • praktyczne: samodzielnych doświadczeń;

 
Formy pracy

 • Aktywność zbiorowa jednolita
 • Aktywność zbiorowa zróżnicowana
 • Aktywność indywidualna jednolita
 • Aktywność indywidualna zróżnicowana

 
Środki dydaktyczne

 • Ilustrowana mapa Europy, flagi: Polski, Unii Europejskiej, Włoch, płyta CD
 • „ Melodie Europy”, kostium Koziołka Matołka, plastelina lub masa solna, napisy: Polska, Włochy, Wenecja, Piza, pizza, plansze i zdjęcia z włoskimi budowlami: Koloseum, Bazylika św. Piotra, kanały i mosty weneckie, Kampanila w Pizie i oraz reprodukcje dzieł Leonardo da Vinci i Michała Anioła; paszporty europejskie; maski weneckie; włoszczyzna, makaron spaghetti i ryż, kartony od pizzy, okrągłe tektury.

 
Literatura:

1. Bryła B., I.Broda: Przedszkolaka krok do świata, Sosnowiec, Zawiercie 2004
2.Czerwiec W. : Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, „ Wychowanie w Przedszkolu” nr 1/2004
3. Fechner-Sędzicka I., Ghłówczewska D., Nehring A.: Poznajemy kraje Unii Europejskiej, Toruń 2003.
4. Nehring A:  Unia Europejska krok po kroku ,  Toruń 2001.
5. Dębiska K.E: Najmłodsi w Europie – podróże z Misiem Unisiem , Toruń 2004.
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 
1. Powitanie zgromadzonych rodziców i dzieci.


2. Liczenie liczebnikami porządkowymi zgromadzonych dzieci, odpowiednie przyporządkowanie liczb.


3. Rozmowa połączona z działaniem na temat wybranych państw Unii Europejskiej:
(Nauczycielka zadaje pytania, dzieci odpowiadają)

 • Już trochę wiemy na temat UE. Powiedzcie mi, co to takiego jest UE?
 • Jakie państwa znacie, które wchodzą w skład Unii Europejskiej?
 • Kto z Was może mi pokazać na mapie Europę?
 • Opiszcie jak wygląda flaga Unii Europejskiej?
 • Jak nazywa się maskotka dzieci europejskich?

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi