Podstawa programowa w przedszkolu - co musi umieć dziecko?

Podstawa programowa w przedszkolu - co musi umieć dziecko?
Drukuj Skomentuj

Podstawa programowa dotyczy tego, jakie umiejętności powinno nabyć dziecko zanim rozpocznie naukę w szkole. Właśnie w podstawie programowej określone są cele wychowania przedszkolnego, proces edukacji oraz wspomaganie rozwoju przedszkolaków na wielu płaszczyznach.

Każdy rodzic przedszkolaka powinien zapoznać się z podstawą programową.  Przeczytaj, by dowiedzieć się, co zawiera podstawa programowa do przedszkola na lata 2020/2021.

 

Nowości w podstawie programowej


Obowiązująca podstawa programowa to podstawa z 2017 roku, która została wzbogacona o kilka zapisów. Są to:


•    zapis o przewadze zabawy nad tzw. zajęciami kierowanymi,
•    podążanie za dzieckiem,
•    konieczność obserwacji,
•    indywidualizacja
•    wspieranie rozwoju dziecka


Zrezygnowano również ze ścisłego podziału czasowego na zajęcia o różnorodnej tematyce.


We wskazaniach podstawy programowej pojawiają się dwa istotne obszary rozwoju – emocjonalny i społeczny. Co więcej, każde dziecko ma uzyskać wsparcie w całościowym rozwoju.

 

Z jakimi umiejętnościami dziecko powinno zakończyć naukę przedszkolną?


Umiejętności te dotyczą 4 obszarów rozwojowych:


•    fizycznego
•    emocjonalnego
•    społecznego
•    poznawczego


Dziecko powinno m.in.:


•  Być samodzielne (potrzeby fizjologiczne, ubieranie się, samodzielne jedzenie, zgłaszanie potrzeb)
•    Inicjować zabawy i uczestniczyć w nich
•   Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania,kreślenia i pierwszych prób pisania.
•      Reagować na proste polecenia
•   Określać kierunki, liczyć, rozpoznawać monety, rozpoznawać litery, czytać obrazy itd.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!