Polska moja Ojczyzna - konspekt uroczystości przedszkolnej dla 5-latków

Polska moja Ojczyzna - konspekt uroczystości przedszkolnej dla 5-latków
2.3
6 ocen
Oceń

Umiejętność wprowadzania dzieci nieśmiałych do społeczności przedszkolnej w oparciu o uroczystość pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

Hasła programowe: Nabywanie świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita Polska. Doskonalenie własnej wymowy.

Cele ogólne: Angażowanie dzieci nieśmiałych do uczestnictwa w imprezach ogólnoprzedszkolnych. Kształtowanie postawy patriotyzmu. Rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych.

Cele operacyjne - dziecko:
- nabywa pewności siebie w trakcie indywidualnych występów,
- wzmacnia swoją osobowość,
- zna symbole narodowe,
- poprawnie zachowuje się w czasie śpiewania hymnu,
- poszerza słownictwo i doskonali dykcję,
- rozwija pamięć,
- śpiewa melodyjnie, rytmicznie tańczy.
Rodzaje aktywności: słowna, muzyczna, ruchowa
Metody:
- pogadanka,
- pokaz,
- recytacje, śpiew,
- ekspresja muzyczno-ruchowa

Formy:
- zbiorowa,
- indywidualna,
- występ artystyczny

Środki dydaktyczne:
duża flaga narodowa, polskie godło, kontur Polski z zaznaczoną rzeką Wisłą oraz stolicą – Warszawą, napis „Polska – moja Ojczyzna”, ilustracje przedstawiające Warszawę, Kraków oraz różne polskie regiony, małe flagi państwowe dla poszczególnych dzieci, stroje ludowe: krakowskie i góralskie, ciupagi, dzwoneczek, kaseta magnetofonowa z nagraniami piosenek i tańców, wiersze o tematyce patriotycznej zaczerpnięte z książki H. Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu”.

Przebieg imprezy:
1. Wprowadzenie dzieci w tematykę uroczystości „Polska - moja Ojczyzna” poprzez pogadankę na temat symboli narodowych oraz informacje dotyczące obchodów Święta Niepodległości. Pokaz flagi i godła oraz konturu Polski ze wskazaniem Warszawy i rzeki Wisły.
2. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego – zwrócenie uwagi na właściwą, wyprostowaną postawę.
3. Prezentacja przez dzieci wiersza pt. „Katechizm dziecka polskiego” Wł. Bełzy w formie dialogu (dziecko nieśmiałe odpowiada na pytania rówieśnika).
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł Biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
4. Indywidualna recytacja utworu Wł. Domeradzkiego „Ojczyzna”.
Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...
kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...
I las, co cieniem
dzieci zaprasza –
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza.
5. Deklamacja wiersza „Znak” M. Łaszczuk (występuje troje dzieci, jedno z nich prezentuje godło).
Czy ty wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu
biały ptak?
- Wiem -
odpowiedział Jędrek mały -
to jest znak Polski:
Orzeł Biały.
6. Wspólna recytacja utworu Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” (dzieci trzymają w rękach małe flagi).
Powiewa flaga,                 Czerwień - to miłość,
gdy wiatr się zerwie.             biel - serce czyste…
A na tej fladze             Piękne są nasze
biel jest i czerwień              barwy ojczyste.
7. Śpiew grupowy piosenki „Nasze polskie ABC”.
I. Już w przedszkolu dzieci wiedzą,
co to Wisła, co to Bałtyk,
że na Śląsku leży węgiel,
a znów góry to są Tatry.
Taki polski elementarz,
raz zobaczysz i pamiętasz.
Ref. Nasze polskie ABC,
każde dziecko o nim wie.
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce
jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je,
nasze polskie ABC.
II. Kiedy będę taki duży,
jak na przykład są rodzice,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi