Pomocnicy Świętego Mikołaja - scenariusz zajęć

Pomocnicy Świętego Mikołaja - scenariusz zajęć
Oceń

 

 

 

Temat : Pomocnicy Świętego Mikołaja

 

Cele ogólne:

Wzmacnianie poszczególnych partii ciała, kształtowanie zwinności,

rozwijanie umiejętności planowania, rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi, logicznego myślenia określanie kierunków w prawo w lewo, do góry, w bok do dołu, rozwijanie umiejętności liczenia.

 

Cele operacyjne:

Stara się ułożyć obrazki wg zakodowanych strzałek.

Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt, potrafi odczytać symbole graficzne.

Wzmacnia siłę mięśni  rąk, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

Podstawa Programowa

I 5,I8,II.1,II.4,III.5, IV.5, IV.11, IV.14,

 

Metody:

Metoda naśladowcza ścisła, słowne objaśnienia, pokaz, ćwiczenia praktyczne, praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania.

 

Formy pracy: Zajęcie zorganizowane z całym zespołem, praca indywidualna.

 

Pomoce dydaktyczne: historyjka obrazkowa, wiersz, lina, tablica interaktywna, karty pracy klej nożyczki, strzałki, symbole do kodu(strzałki, huragan, żabka).

 

Przebieg zajęcia:

1. Rozmowa na podstawie  historyjki obrazkowej pt. „Historia Świętego  Mikołaja” i wiersza  pod tym samym tytułem Anny Bomba.

-Komu pomagał Mikołaj

-Czy lubicie pomagać innym?

-Komu możemy pomóc?

-co dajemy innym?

 

Zamienimy się teraz w pomocników Św. Mikołaja, ale musimy trochę się do tego przygotować, ponieważ Elfy są bardzo sprawne, wrzucają   prezenty do worka, pakują prezenty, chodzą po dachu i krawędzi.

2. Ćwiczenia przygotowujące do pomocy Mikołajowi:

-Równowaga, by jak najbezpieczniej przechodzić z Mikołajem po dachu po wyznaczonej linii(lina) przodem, bokiem, tyłem.

-Bieganie i ubieranie choinki. Dzieci ustawione w rzędzie kolejno wybierają ozdoby na choinkę i umieszczają  na choince.

Świąteczna  joga:

-świeczka – pozycja wyprostowana w lekkim rozkroku dłonie złączone nad głową,

-choinka- z pozycji „świeczki” uginamy nogę (stoimy na drugiej) i stopę opieramy na wewnętrznej stronie kolana, nogi przeciwnej,

-Gwiazda-z pozycji „ choinki” stajemy na rozstawionych nogach i rozkładamy jak najszerzej ręce,

-Renifer- z pozycji” gwiazdy” schylamy się i utrzymując wyprostne nogi, opieramy całe dłonie na podłodze,

-Bombka choinkowa- z pozycji ‘renifera” siadamy i unosimy zgięte nogi, które łapiemy dłońmi” w kostkach”,

3. Pokaz strzałek kierunkowych: do góry, do dołu w bok na ukos (wyjaśnienie dzieciom kierunków) na tablicy interaktywnej i wyjaśnienie zadania.

4. Kodowanie ruchów dzieci – ułożenie na tablicy kodu

Poruszanie się według kodu – W prawo, w lewo, podskok, obrót.

5. Praca przy stolikach. Dzieci otrzymują zadania na kartach pracy i układają wg. kodu. Wycinają  i przyklejają. Nauczyciel wyjaśnia jak należy ułożyć bałwanki na karcie pracy. Prace zostają wywieszone na tablicy dla rodziców.

6. Dzieci po zakończeniu dostają pieczątki za aktywność, a do worka wrzucają  buźki uśmiechnięte lub smutne w zależności od tego, czy podobały im się zajęcia.

 

Opracowała: Henryka Artymiuk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi