„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych z rodzicami” - scenariusz spotkania

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych z rodzicami” - scenariusz spotkania
Oceń
{

Forma: zespołowa

Cele ogólne:

 

 •  zdobywanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych – czynny udział w zabawie,
 •  integracja rodziców i dzieci,
 •  wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, podporządkowanie się przyjętym zasadom,
 •  wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego dziecka poprzez ruch i bliski kontakt emocjonalny z rodzicem,
 •  wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i przedszkola.

Cele szczegółowe:

 

 •  dziecko potrafi rozwiązywać proste zagadki słowne,
 •  dziecko nabywa swobody w rozmowach prowadzonych na określony temat,
 •  dziecko kształci swą spostrzegawczość wzrokową i koordynację wzrokową,
 •  dziecko potrafi współdziałać w zespole.

Metody:

 

 • słowna – rozwiązywanie zagadki, rozmowa, pogadanka,
 • czynna – zadania stawiane do wykonania, samodzielne doświadczenia dzieci.

Pomoce: treść zagadek słownych,   magnetofon, taśma z muzyką do zabaw, grosiki dla wszystkich dzieci, obrazki przedstawiające różne przedmioty charakterystyczne dla poszczególnych zawodów, karteczki w sześciu kolorach, buty dzieci, KLANZA – „Tańce i zabawy na jesień na jesień i zimę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Iwona Czerwińska, butelka, cyfry 1-12

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Zabawa na powitanie. Wszyscy stoją w kole: dziecko - rodzic:

 

Wszyscy są - witam Was
Zaczynamy, już czas.
Jestem ja, jesteś Ty
Raz, dwa, trzy.


2. Recytacja wiersza. D.Gellner „Wieczór andrzejkowy”:

Świeca marszczy złoty nos
Z każdej strony kapie wosk.
Cienie toczą się co krok,
Już w pokoju straszny tłok!
Cienie tu i cienie tam -
Pewnie przyszły wróżyć nam.
Już się pchają na firanki
Cienie - czarne wycinanki

Już rozsiadły się na ścianach:
Czarny zamek, czarna brama
Juz skrzą się na tapecie
Czarne koła przy karecie

Czarny paź przed brama staje,
Czarną różę nam podaje
Kto ją weźmie - ja? czy ty?
Komu z nas się spełnią sny


3. Zapoznanie ze zwyczajem wróżb andrzejkowych - krótka informacja na temat historii i tradycji wróżb andrzejkowych:

 

Wigilia św. Andrzeja przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta chciały w tym dniu dowiedzieć się wszystko o swym przyszłym losie. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Dawniej istotną częścią wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, które obecnie maja charakter zabawowy. Dawniej na wodę lano ołów, a obecnie leje się wosk. Z uformowanych w ten sposób figur przepowiada się przyszłość, można ją odczytywać pod światło, co cień pokaże, np. jaki zawód będzie miał chłopiec, lub jaką zabawkę czy zwierzątko dostanie dziecko od św. Mikołaja bądź na gwiazdkę. Istnieje bardzo dużo innych jeszcze wróżb związanych z wigilią św. Andrzeja, które i Wy za chwilę poznacie.

4. Zabawa integrująca w kole wspólnie z rodzicami.
Dzieci i rodzice stoją w dużym kole, nauczycielka wypowiada następujące zdania a dzieci i rodzice wykonują gest machania dłonią do siebie nawzajem:

 

 • „niech pomachają do mnie osoby, które wierzą we wróżby andrzejkowe”,
 • „niech pomachają do mnie osoby, które na widok kominiarza łapią się za guzik”,
 • „niech pomachają do mnie osoby, które nie wierzą we wróżby, ale przyszły tu aby dobrze się bawić”,
 • „niech pomachają do mnie osoby, które chciałyby umieć czarować”.

5. Zabawa ze śpiewem WRÓŻBA na melodię Karuzeli:

 

Chłopcy, dziewczęta dalej spieszmy się,
Wróżba na nas czeka, wzywa nas z daleka,
Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.
Hej, hopsasa, wróżba toczy się,
Hej, dalej, dalej, do zabawy śpieszmy się.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi