Porusz umysł: scenariusz zajęć logopedyczno-terapeutycznych dla dzieci

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Porusz umysł: scenariusz zajęć logopedyczno-terapeutycznych dla dzieci
Oceń

Porusz umysł - rozwijanie mowy czynnej dziecka ze zwróceniem uwagi na stymulowanie rozwoju różnorodnych funkcji psychicznych, z wykorzystaniem ogólnorozwojowego programu multimedialnego.

Etap terapii:

Etap mowy; płynne wypowiedzi wielozdaniowe.

Cele:

 

- kształtowanie koncentracji uwagi, rozumienie słyszanego tekstu, logicznego myślenia,
- kształtowanie myślenia matematycznego (utrwalenie liczebników),
- kształtowanie reakcji na bodźce,
- kształtowanie wrażliwości słuchowej (rozróżnianie dźwięków),
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i myślenia,
- doskonalenie rozwoju psychomotorycznego (synchronizacja półkul mózgowych),
- doskonalenie integracji sensorycznej oraz przekroczenie osi ciała,
- nabywanie przez dziecko wiary we własne możliwości i znajdywanie przyjemności w przezwyciężaniu chwilowych kłopotów językowych,
- kształtowanie wyrażania emocji.

 

Metody pracy:

- słuchowa
- wyjaśniająca
- demonstracyjna
- naśladowcza (Kinezjologia Edukacyjna dr P.Dennisona)
- metoda SI
- metoda 18 struktur wyrazowych
- multimedialna (wielozmysłowa)

Pomoce:

Komputerowy program „Porusz umysł”, piłeczki tenisowe, karty pracy z „leniwą ósemką”, plansze obrazkowo wyrazowe.

 

Okazje edukacyjne

 

1. Rozmowa na temat umysłu i programu o takiej samej nazwie.

 

Wstęp

 

Zapoznanie z postaciami programu: Profesorem i panną Mądralińską.
Powiedz jak się dzisiaj czujesz? Wybierz minkę, która o tym mówi.

 

Część 1-zabawy wzrokowo-słuchowe

 

Rodzaje ćwiczeń

 

a) Kulki.

 

Patrz uważnie na kolorowe kulki. Licz ile razy żółta kulka przejdzie przez środek ekranu. Siedź prosto. Ruch kulek śledzą tylko same oczy.
Wpisz wynik.

 

b) Skaczące piłeczki.

 

Wytęż wzrok i słuch. Policz ilość uderzeń piłki o przeszkody.

 

c) Takie same elementy.

 

Takie same elementy zaznacz jednakowym kolorem. Bądź uważny.

 

Część 2-zabawy logiczno-pamięciowe

a) Elementy.

 

Pokaż ile jest elementów danego rodzaju.

 

b) Kolory w pamięci.

 

Zapamiętaj kolejność zapalenia się świateł i odtwórz całą sekwencję.

 

Część 3-zabawy językowe.

 

a) Literowe zbitki.

 

Litery pomieszały się, wskaż która zbitka literowa na dole ekranu pasuje do wyrazu na górze ekranu.

 

b) Skojarzenia.

 

Z czym ci się kojarzy wyraz:

 

ciasto - piekarnik
ząb - stomatolog
choroby - lekarz

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka.

 

 • Potrafi się skoncentrować.
 • Potrafi wyrażać emocje.
 • Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą.
 • Rozpoznaje i pamięta co oznacza każda ikona.
 • Rozumie zasady zabaw.
 • Stara się wykazywać  właściwą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
 • Potrafi różnicować.
 • Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
 • Potrafi logicznie myśleć.
 • Osiąga właściwą szybkość reakcji na bodźce.
 • Dobrze zapamiętuje.
 • Potrafi czytać i liczyć.
 • Rozróżnia górę i dół ekranu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: mgr Ewa Trzeszan

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi