Poznajemy kosmos - scenariusz zajęć w grupie 4 - latków

Poznajemy kosmos - scenariusz zajęć w grupie 4 - latków
3.0
5 ocen
Oceń

Głównym celem scenariusza jest wzbogacenie wiedzy dzieci o kosmosie, rozwijanie ich wyobraźni i zdolności do swobodnego wypowiadania się.

 

Idealnie nada się na Światowy Dzień Kosmosu (21 maja) 

 

„Poznajemy kosmos” – scenariusz zajęć w grupie 4 - latków

 

 Cele  główne:
- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu,
- rozwijanie wyobraźni,

- rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się,

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna podstawowe pojęcia takie jak: planety, układ słoneczny,

- słucha z zaciekawieniem informacji o kosmosie,
- potrafi wymienić kilka planet,
- projektuje swoją rakietę według własnego pomysłu, 
- bierze udział w zabawach ruchowych,
- wyciąga wnioski z doświadczenia,

- rozwiązuje zagadki słowne,

Metody:

- czynna (zabawy ruchowe),

- burza mózgów,

- słowna.


Formy:
indywidualna i zbiorowa


Pomoce dydaktyczne:
animacja edukacyjna pt. „Kosmos”, projektor multimedialny, emblematy z wyglądem planet, zagadki,  globus, latarka, rolki po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym, brystol kolorowy, nożyczki, klej, do ozdabiania: farby, kredki, pisaki

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi