Poznajemy literę „T” - scenariusz zajęć dla 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Poznajemy literę „T” - scenariusz zajęć dla 6-latków
1.5
4 oceny
Oceń
{

Temat zajęć: Poznajemy literę „T”
Grupa wiekowa: 6-latki
Data: 09.11.2016 r.

 

Cele ogólne:

 

- zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i rozumienia tego, co mówią inni - doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami,
- doskonalenie sprawności grafomotorycznych (pisanie liter t: małej i wielkiej),
- rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów,
- doskonalenie słuchu fonematycznego - doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.


Cele szczegółowe (dziecko):

 

- rozpoznaje litery drukowane i pisane, małe i wielkie (o, a, e, i, m, t),
- układa wyrazy z poznanych liter,
- doskonali motorykę małą (kreśli litery t: małą i wielką),
- czyta proste wyrazy z poznanych liter,
- dzieli wyrazy na głoski,
- globalnie czyta wyrazy,
- aktywnie współpracuje w grupie.

 

Metody:

 

- podające: słuchanie opowiadania,
- ekspresyjne: zabawa ruchowa,
- praktycznego działania.

 

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Treści programowe: 1.1; 1.2; 3.1; 3.3; 5.4; 14.6; 14.7; 14.8; 14.9

 

Pomoce dydaktyczne: litery ruchomego alfabetu; kartoniki w kolorze białym, czerwonym, niebieskim; litery o, a, e, i, m, t wielkie i małe, ilustracje rozpoczynające się na poznane głoski; odtwarzacz CD, płyty CD.

 

Przebieg:

 

1. „T jak tornister” - słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela.

 

Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela. Następnie odpowiadają na pytania:

 

  • Kto był głównym bohaterem opowiadania?
  • Kogo spotkał kot Atlas?
  • Co powiedział Atlas o literce S?
  • Czego dowiedział się kot od stołu na temat literki S?
  • Jaką niespodziankę dostał od mamy kot Atlas?
  • O jakich innych wyrazach była mowa, które rozpoczynały się na T?

 

2. Analiza i synteza słowa „tata”.

 

  • Podział słowa „tata” na sylaby.
  • Dzielenie słowa „tata” na głoski.
  • Podawanie słów, które rozpoczynają się głoską „t”, mających je na końcu i w środku słowa.
  • Z ilu głosek składa się słowo „tata”?

 

3. Budowanie schematu i modelu słowa „tata” (umieszczanie ich na tablicy).

 

4. Pokaz litery „t” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

 

5. Umieszczanie pod schematem słowa „tata”.

 

6. Kreślenie litery „t” na podłodze, w powietrzu, na plecach koleżanki lub kolegi.

 

7. „Pociąg z literkami” - zabawa ruchowa.

 

Każde dziecko otrzymuje jeden kartonik z literą wielką, małą, drukowaną lub pisaną (O, A, E, I, M, T). Dzieci tworzą pociąg i przemieszczają się po sali, gdy gra muzyka. Na sygnał nauczyciela: np.: „Przystanek na peronie w Opolu”. Dzieci zatrzymują się, a te, które mają kartonik z literką „o” podchodzą do n-la i odpowiadają na pytanie: „Co znajduje się na peronie w Opolu?”. Odpowiedzią jest rozpoznanie i nazwanie tego, co jest na ilustracji lub przeczytanie wyrazu. Przy powtórzeniu zabawy zmieniają się miejscowości i ilustracje.

 

OPOLE – OGÓRKI, OŁÓWEK, OWCA, OKNO
ALBERTOWO – ARBUZ, AGRAFKA, ARBUZ, APARAT
ELBLĄG – EKIERKA, ESKIMOS, EKRAN
IONOWROCŁAW – IGLOO, INDYK, IGŁA, IRYS
MIKOŁAJKI – MLEKO, MIÓD, MASKA, MARCHEW
TORUŃ – TELEFON, TORT, TRUSKAWKA, TRĄBKA

 

8. Utrwalenie liter poznanych do tej pory (praca w dwuosobowych grupach).

 

Dzieci tworzą z liter ruchomego alfabetu (o, a, e, i, m, t) wyrazy.

 

9. Praca indywidualna w kartach pracy (cz.2, s. 15 – 17).

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi