Poznajemy owoce z sadu - scenariusz zajęć

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Poznajemy owoce z sadu - scenariusz zajęć
3.2
14 ocen
Oceń
{

Poznajemy owoce z sadu.

Hasło z podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie zabawie i w sytuacjach zadaniowych.


Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku.
 • Rozwijanie myślenia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach.
 • Uważne słuchanie poleceń nauczyciela i stosowanie się do nich.


Cele szczegółowe:

 • Rozpoznaje jabłko, gruszkę, śliwkę za pomocą zmysłów: dotyku i wzroku, smaku.
 • Śpiewa piosenkę „Powitanie” i inscenizuje ją.
 • Słucha wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”.
 • Rytmizuje tekst wiersza z wykorzystaniem  instrumentów muzycznych.
 • Reaguje na umówiony sygnał.
 • Stara się przestrzegać umownych reguł.
 • Zamalowuje kontury owoców za pomocą palców umoczonych w farbie lub pędzla.


Metody:

 • Pedagogika zabawy, zadań stawianych dziecku do wykonania,  rozmowa, obserwacja, pokaz.


Formy:

 • grupowa
 • indywidualna
 • zbiorowa


Środki dydaktyczne:

 • tekst wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”, płyta CD z piosenką „Jabłuszko rumiane”,  tekst zabawy integracyjnej „Powitanie”, chusta animacyjna, emblematy jabłek, gruszek i śliwek, owoce: jabłka, gruszki, śliwki, chustka do zakrycia oczu, obrazki owoców, duże kartki papieru, na których umieszczone są kontury owoców, farby, pędzle, pieczątki, dyplomy.


Przebieg zajęć:

1. Zabawa integracyjna z Pedagogiki Zabawy - „Powitanie”.
Dzieci ustawione są w kole i śpiewają piosenkę:

Witam cię i klaszczę w ręce swe - dzieci podają sobie nawzajem dłonie i klaszczą w ręce trzy razy
Cieszymy się, bawimy się - dzieci podskakują
Wesoło razem jest - dzieci  obracają się wokół własnej osi.

2. Słuchanie wiersza recytowanego przez n-la „Wpadła gruszka do fartuszka” ilustrowanego obrazkami owoców.

Wpadła gruszka do fartuszka
A za gruszą  dwa jabłuszka.
A śliweczka wpaść nie chciała,
Bo śliweczka niedo
jrzała

Rozmowa nt wiersza - formułowanie odpowiedzi na pytania.
Rytmizowanie tekstu rymowanki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

3. Zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Jabłka, gruszki, śliwki”.

Dzieci otrzymują emblematy jabłek, gruszek i śliwek. Gdy słychać muzykę dzieci idą po kole trzymając się chusty, a gdy muzyka cichnie, wówczas na hasło nauczyciela, np. „jabłka” wchodzą pod chustę dzieci, które mają emblemat przedstawiający jabłko. Tak samo bawią się dzieci z emblematami śliwek i gruszek.

4. „Co to za owoc?”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, dotykowych i smakowych.

Dzieci rozpoznają jabłko, gruszkę, śliwkę po dotyku.
Dzieci rozpoznają jabłko, gruszkę i śliwkę po smaku.
Dzieci rozpoznają jabłko, gruszkę i śliwkę po fragmencie odsłoniętego obrazka.

5. Zabawa orientacyjno–porządkowa „Jabłuszka”.

Dzieci chodzą po sali i naśladują zbieranie jabłek, które opadły na ziemię, natomiast, gdy słyszą piosenkę „Jabłuszko rumiane” wówczas naśladują zrywanie jabłek z drzewa.

6.„Jabłko, gruszka ,śliwka”- praca w grupach- zamalowywanie konturów owoców palcami umoczonymi w farbie lub pędzlem.

Dzieci podzielone są na grupy i otrzymują duże kartki papieru, na których są kontury owoców, a następnie farbami lub palcami umoczonymi w farbie zamalowują kontur jabłka, gruszki lub śliwki.

7. Dzieci za aktywny udział w zajęciach otrzymują pieczątki i dyplomy.

Opracowała: Alicja Mróz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi