Poznajemy siebie - scenariusz zajęć integracyjnych

Poznajemy siebie - scenariusz zajęć integracyjnych
3.5
4 oceny
Oceń

Zajęcia integracyjne są bardzo korzystną formą spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Pomagają w integracji grup, w komunikacji, zwiększeniu bezpieczeństwa i zaufania, a również wpływają na samopoczucie dziecka.

CELE OGÓLNE:

 • Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
 • Wzajemne poznanie się.
 • Lepsza komunikacja.
 • Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem i instrukcją słowną.
 • Wesołe i aktywne spędzenie czasu.


CELE SZCZEGÓŁOWE. Uczeń powinien:

 • Potrafić zintegrować się z grupą.
 • Doskonalić umiejętności współdziałania.
 • Potrafić myśleć kreatywnie.
 • Ćwiczyć pamięć i uwagę.
 • Poznać swoich kolegów.


FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa


METODY PRACY:

 • słowna
 • zabawy symulacyjne


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • skakanki
 • maskotka

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Rozpoczęcie zajęć. Powitanie przez zabawę.

Witam tych, którzy:
Mają… lat
Mają kucyka
Mają spodnie / spódnicę
Lubią słodycze itd.

Witam:
Wasze główki (dzieci kiwają główkami)
Wasze rączki (dzieci klaszczą)
Wasze nóżki (tupanie) itp.

2. Prowadzący mówi o sobie kilka słów. Przedstawia się, mówi skąd jest, co robi, czym się zajmuje… itp.

3. Zabawa imię i gest. Dzieci stoją w kole, przedstawiają się i wykonują dowolny gest.
Przykład: Jestem Kasia i dziewczynka może, np. klasnąć w dłonie.

4. Zabawa: Opadająca kurtyna.
Prowadzący dzieli dzieci na 2 gr. Dwie osoby oddzielają je kurtyna (np. koc). Po obu jej stronach ustawia się jedna osoba z danej grupy. Gdy kurtyna opada uczestnicy krzyczą imię osoby, która zobaczą po drugiej stronie. Ten, kto krzyknie pierwszy wygrywa, a osoba, która przegrała przechodzi i do drużyny przeciwnej. Gra kończy się w momencie, aż z jednej grupy przejdą do drugiej wszyscy uczestnicy.

5. Zabawa Burza w lesie.
Dzieci siedzą w kręgu na krzesłach (o jedno krzesło mniej). Prowadzący staje w środku. Każdemu z uczestników zabawy przydziela nazwę zwierzęcia mieszkającego w lesie, np. wilk, zając, sarna, wiewiórka. Prowadzący podaję komendę wilki odwiedzają wiewiórki. Wtedy osoby nazwane wilki i wiewiórki zamieniają się miejscami. Osoba, która nie zdąży usiąść prowadzi dalej zabawę. Zmieniają się tylko komendy. Gdy prowadzący krzyknie Burza w lesie wszyscy zamieniają się miejscami.

6. Ostatnią zabawą proponowana przeze mnie jest zabawa: Skakanki.
Na podłodze prowadzący układa skakanki. Każde dziecko bierze jeden koniec każdej z nich i szuka swojej pary. Gdy już znajdzie swoją parę mówi jej coś miłego.

7. Zakończenie zajęć.
Uczestnicy stoją w kole i trzymają się za ręce. Prowadzący lekko ściska dziecko stojące obok niego za rękę i mówi: Każdy, kto poczuje iskierkę, niech prześle ją osobie stojącej obok, tak, aby ta iskierka wróciła do mnie. Następnie prowadzący dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.

Opracowanie: Emilia Kałuska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi