Poznajemy zasady ruchu drogowego - scenariusz spotkania z policjantem

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Poznajemy zasady ruchu drogowego - scenariusz spotkania z policjantem
4.0
2 oceny
Oceń
{

Scenariusz spotkania z policjantem - wycieczka na skrzyżowanie ulic w dniu 15.10.2010r.

Cykl zajęć: „Poznajemy nasz region”
 
Blok tematyczny: „Bezpieczna  droga do przedszkola”

Cele ogólne:

 • zapoznanie z mundurem policjanta i jego akcesoriami (np. lizak, pałka, krótkofalówka),
 • poznanie zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie,
 • poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków,
 • poznanie wybranych znaków drogowych i ostrzegawczych,
 • dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze,
 • budzenie szacunku dla pracy policjanta,
 • przestrzeganie reguł i zasad ustalonych z nauczycielem.


Cele operacyjne (dziecko):

 • zna wybrane znaki drogowe i informacyjne,
 • zna mundur i akcesoria policjanta,
 • zna zasady ruch drogowego i je przestrzega,
 • przestrzega zasad i reguł ustalonych z nauczycielką


Przebieg:
1. Spotkanie z policjantem.

 • zapoznanie dzieci z mundurem i akcesoriami policjanta,
 • zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, np. korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie ze znakami drogowymi i informacyjnymi,


2. Zabawa ruchowa z policjantem pt. „Policjant kieruje ruchem drogowym”.

 • wykorzystanie do zabawy zestawu „Auto chodzik”

 
3.Wjście do szatni - ubranie kamizelek odblaskowych, zabranie ze sobą apteczki pierwszej pomocy,

4. Wyjście  wspólnie z policjantem na skrzyżowanie ulic – obserwowanie ruch ulicznego, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, nauka prawidłowego przechodzenia przez przejście.

5. Powrót do przedszkola.

Autor: Elżbieta Kowal

Twoje uwagi i pomysły

Tagi