Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (Praszka)

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
zobacz więcej (4)
Adres:
Plac Grunwaldzki 8, Praszka
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek za misje stawia sobie zapewnienie dzieciom przyjaznego miejsca pełnego ciepła i rodzinnej atmosfery oraz sprzyjających warunków do wspólnej nauki i zabawy. Swoje cele realizujemy w duchu chrześcijańskich wartości.     Podstawowym celem przedszkola jest wspieranie integralnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności, Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce 3 4) indywidualizację tempa...

Galeria

Program nauczania

Programem wychowania przedszkolnego “Trampolina” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie. 

 

Co wyróżnia cykl “Trampolina”?

 

 

 •  Wielozmysłowe poznawanie świata – wprowadzenie zajęć i zabaw pozwalających na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces edukacyjny
 •  Emocje i kompetencje społeczne – kształtowanie dojrzałości społecznej i odporności emocjonalnej
 •  Czytanie, pisanie i liczenie – rzetelne przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia
 •  Umiejętności językowe – wspomaganie rozwoju mowy i zdolności językowych
 •  Przyroda – rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości przyrodnicze

 

Kolorowanki