Prawa dziecka w przedszkolu

Prawa dziecka w przedszkolu
Drukuj Skomentuj

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko nabywa wiele umiejętności, rozwija swoje talenty oraz wchodzi w pierwsze relacje interpersonalne z licznymi rówieśnikami. Przedszkole to także instytucja, która wprowadza podopiecznych w świat ich praw. Każdy rodzic che chronić swoje dziecko i zapewnić mu spokojny i harmonijny rozwój dlatego też powinien znać prawa dziecka w przedszkolu.

Prawa dziecka


Każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka tak samo każde dziecko ma swoje prawa dziecka. Nikt nie może pozbawić dziecka jego praw, dlatego też tak ważne jest aby rodzice znali uprawnienia swoich podopiecznych i dbali o to aby nikt dziecka ich nie pozbawił. Odpowiednia wiedza i czujność rodziców wyeliminuje problemy w przedszkolu w postaci np. nieuczciwych pracowników przedszkola. Wesołe i szczęśliwe dzieciństwo ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, dlatego tak ważne jest aby zapewnić najmłodszym godne warunki do rozwoju i edukacji.

 

Konwencja Praw Dziecka


Konwencja praw dziecka to uchwała określająca jakie prawa przysługują wszystkim dzieciom i młodym ludziom od urodzenia do wieku 18 lat - niezależnie od płci, religii i języka. Prawa dziecka w przedszkolu zapisana jest w statucie przedszkola i wynika ona z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:


1. Odpowiedniej organizacji wychowania i dydaktycznych zajęć w oparciu o zasady o ochronie zdrowia, higieny oraz bezpieczeństwa.
2. Ochrony przed przemocą zarówno fizyczną jak i psychiczną
3.Szacunku i życzliwości ze strony wszystkich osób zarówno opiekujących się dzieckiem jak i rówieśników
4. Zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych oraz bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu
5. Rozwijania postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz wzmacniania i podkreślania mocnych stron dziecka

 

Przedszkolaki mają obowiązek:


1. Traktować z szacunkiem i życzliwością wszystkie osoby z otoczenia; zarówno osoby starsze jak i rówieśników
2. Przestrzegać na miarę własnych możliwości zasad zachowania i przyjętych norm postępowania
3. Troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko swoje ale również rówieśników przebywających razem z dzieckiem w przedszkolu
4. W miarę możliwości na jakie pozwala wiek dziecko powinno szanować i respektować polecenia nauczyciela przedszkolnego.


Zadaniem przedszkola jest nie tylko rozwój dziecka ale także zapewnienie mu takich warunków w których wykształcą się w podopiecznych takie kompetencje pozwalające na funkcjonowanie mu w znacznie większej społeczności takiej jak np. szkoła. Przedszkole umożliwia także poznanie praw dziecka po to aby najmłodsi byli ich świadomi w każdej chwili przebywania w placówce.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi