Program plastyczny pt. „Strefa wyobraźni”

Program plastyczny pt. „Strefa wyobraźni”

MOTTO:

 

Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. Jest to język łączący uczuciami przyjaźni dzieci i dorosłych całego świata.

 

Stanisław Popek

Spis treści

 

1. Wstęp
2. Założenia programu
3. Cele programu
4. Metody i formy pracy
5. Zadania nauczyciela
6. Materiały i środki dydaktyczne
7. Propozycje technik plastycznych
8. Ewaluacja
9. Ankieta ewaluacyjna
10. Literatura

 

 

WSTĘP

 

„W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać”.

 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Pozwala mu bowiem uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę. Wyrabia u dzieci poczucie ładu, porządku i estetyki. Pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarza możliwość wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji.

 

Poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej dzieci pozbywają się zahamowań i poczucia niepewności. Uczą się wiary we własne siły i możliwości twórcze. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość plastyczną.

 

Tworząc, dziecko doznaje różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, wzbogacają jego doświadczenia plastyczne, zachęcają do twórczych poszukiwań, niekonwencjonalnych rozwiązań. Dzieci mają możliwość poznania wielkich dzieł sztuki w różnych dziedzinach, a tworząc dzieła samodzielnie, odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym.

 

Sztuka ma dla każdego dziecka duże znaczenie. Zarówno podziwianie, jak i tworzenie sztuki ma ogromny wpływ terapeutyczny. Ważne jest, aby od najmłodszych lat dziecko potrafiło podziwiać wytwory artystycznej pracy innych, a do swojej twórczości podchodziło
z dystansem, bez dużej krytyki. Ważne, by umiało cieszyć się tworzeniem swojego własnego dzieła. Twórczość daje dziecku wiele radości, przyjemności gdyż tylko dziecko szczęśliwe jest zdolne do prawidłowego rozwoju fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego.

 

Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy dziecka, ale jest również środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze. Koncepcja „Wychowania przez sztukę” nie ogranicza się tylko do biernego kontaktu dziecka z arcydziełami, ale aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pierwsze kilka lat życia dziecka mają ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program „Strefa wyobraźni” został napisany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W zakresie edukacji plastyczno-technicznej celem wychowania przedszkolnego jest:

 

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 

Program „Strefa wyobraźni” skierowany jest do dzieci 4-6-letnich. Będzie realizowany w ramach zajęć plastycznych poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 60 minut, raz w tygodniu. Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie do wieku i możliwości uczniów. Wezmą w nim udział dzieci, które wykazują zainteresowania
i uzdolnienia plastyczne. Udział w zajęciach będzie dobrowolny. Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie.

 

Zajęcia plastyczne będą tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzyć wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. Program posiada jasno
sprecyzowane cele, które będą osiągane przez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem.

 

Program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci kształtują swoją osobowość i zwiększają szansę powodzenia w szkole i w życiu. Sztuka plastyczna umożliwia dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć.

 

Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata, zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, zdolnościami i dążeniami poprzez zabawy plastyczne uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości.

 

Opracowała: Justyna Dyguda

 

Dalsza część publikacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi