Projekt edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.

Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom i konsekwentnie przestrzegane każdego dnia.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Program „Bezpieczny Przedszkolak” został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. Z 2009r. Nr 4, poz.17).

Program ten dostosowany jest do pracy z dziećmi 3 letnimi, uczęszczającymi do grupy I w Przedszkolu Publicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i realizowany będzie w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w miesiącach marzec – czerwiec, powiązaniu z treściami realizowanymi w tym okresie.

 

CELE PROJEKTU


Zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych realizowane w ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak”:

1. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
2. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
3. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
4. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywanie problemów.
5. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

Całość do pobrania niżej.

Autor: mgr Beata Figurska

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi