Projekt edukacyjny dla 3 latków z kręgu tematycznego - „Święto Ziemi”

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Projekt edukacyjny dla 3 latków z kręgu tematycznego - „Święto Ziemi”
Oceń
{

Uczestnicy projektu: dzieci, nauczyciele, rodzice, leśnicy,
Miejsce wykonania projektu: sala przedszkolna, dom dzieci , ogród przedszkolny

Uczestnicy projektu: dzieci, nauczyciele, rodzice, leśnicy,
Miejsce wykonania projektu: sala przedszkolna, dom dzieci , ogród przedszkolny


Głównym założeniem projektu jest kształtowanie zachowań  proekologicznych, poznanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska, jak również konieczności ochrony środowiska naturalnego  poprzez organizowanie cyklu zajęć edukacyjnych z w/w zakresu, spotkań z leśnikami, sprzątania świata, jak również twórczego i aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych działaniach. Zajęcia te zostały rozpisane tak, aby zaangażować do współpracy środowisko przedszkolne, rodzinne, lokalne.
 
Projektem zostaną objęte przedszkolaki z grupy  I - 3 - latki.

 

Cele ogólne projektu:

 

- Rozwijanie zachowań proekologicznych, w tym budzenie zainteresowania literaturą poprzez czytanie książek, artykułów, oglądanie ilustracji, w tym wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek;

- Zapoznanie ze znaczeniem drzew dla ludzi i środowiska na podstawie bezpośredniej obserwacji (wycieczki do lasu, wyjazdu na szkółkę do Kał);

- Czynny udział w sprzątaniu świata - rozumienie potrzeby dbania o przyrodę;

- Zaprezentowanie posiadanych umiejętności i nabywanie nowych, związanych z realizacją projektu;

- Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom książek dotyczących środowiska naturalnego;

- Integrowanie grupy poprzez  zabawy organizowane w przedszkolu, oraz wspólną zabawę z rodzicami;

- Stwarzanie serdecznej atmosfery, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, budowanie systemu wartości oraz rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

- Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych - samodzielne dbanie i pielęgnowanie swojego własnego ogródka na oknie;

- Sporządzanie zdrowych i wartościowych dla naszego organizmu posiłków: przygotowanie kanapek;

- Wzbogacanie słownictwa dzieci o zwroty związane z tematyką ochrony środowiska;

- Stwarzanie okazji do prezentowania i rozwijania swoich umiejętności, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 
METODY PRACY:

 

Czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń
- metoda kierowania własną działalnością dziecka
- metoda zadań stawianych dziecku do wykonania
Oglądowe:
- obserwacja i pokaz
- osobisty przykład nauczyciela
Słowne:
- rozmowy
- opowiadania
- zagadki
- objaśnienia i instrukcje
- opowieść ruchowa
Aktywizujące:
- burza mózgów
- metoda projektów
 
FORMY PRACY:
- indywidualna
- grupowa, zespołowa
- zajęcia praktyczne

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje, obrazki, papier kolorowy, ekośmieci, drzewko, mazaki, klej, kredki, słoiki, nasiona, kiełki, rękawice gumowe, płyty DVD, piosenki, tamburyno, woda, farba, mąka, gazety, zagadki, różne przedmioty, olej, książeczki-upominki.

 

Kryteria oceny projektu:
·     zainteresowanie dzieci
·     zaangażowanie dzieci

 

Formy ewaluacji:
·     prace dzieci i rodziców
·     zdjęcia
·     zapisy w dzienniku
·     opis działania w ramach projektu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

1 dzień: „Piękna Nasza Pani Ziemia” - my o niej pamiętamy i śmieci do odpowiednich koszów wrzucamy.

 

Zajęcia poranne:

 

1. Wprowadzenie dzieci do tematu ochrony środowiska - prezentacja odpowiednich ilustracji środowiska zanieczyszczonego śmieciami i czystego - rozwijanie mowy poprzez formułowanie wypowiedzi na temat tych miejsc.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi