Projekt ekologiczno - przyrodniczy EKOPRZEDSZKOLAK EKUŚ

Projekt ekologiczno - przyrodniczy EKOPRZEDSZKOLAK EKUŚ

WPROWADZENIE 

 

Człowiek, zarówno mały jak i duży jest integralną częścią przyrody, codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa ma z nią bezpośredni i naturalny kontakt, wzrasta w niej. Niestety 

w dobie pędzącego postępu cywilizacyjnego człowiek i jego działalność, często ma niszczący wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Dlatego właśnie, bardzo ważne jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby przyrody, bezpowrotnie ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, zanieczyszczone jest powietrze, woda, lasy … a to głównie od dzieci zależy „jak będzie wyglądał nasz Świat za 100 lat”. Już u najmłodszych dzieci należy kształtować postawę ekologiczną, wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na tego typu działania. Małe dzieci są bacznymi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje, nie mają jeszcze wykształconych złych nawyków. Dlatego też nabywanie przez dziecko świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony  

i poprawy środowiska człowieka, wymaga systematycznego i celowego działania ze strony wychowawców i opiekunów. Dziecko jest istotą ciekawą świata i właśnie tę ciekawość chcę wykorzystywać w trakcie realizacji poniższego projektu. 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

Projekt z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej „Ekuś ” został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt ten dostosowany jest do pracy z dziećmi 4 letnimi, uczęszczającymi do grupy IX w Przedszkolu Publicznym, realizowany będzie 

w roku szkolnym 2017/2018 w miesiącach od września do czerwca.  

 

CELE 

 

uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska i rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,

kształtowanie właściwych nawyków i postaw ekologicznych,

kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,

pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących obok nas, nabywanie opiekuńczego stosunku wobec nich,

zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska 

i rozumienie konieczności ich przestrzegania,

kształtowanie ekologicznego stylu życia, przestrzeganie zachowań kulturalnych w odniesieniu do przyrody, 

uświadomienie roli człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzie oraz wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie,

pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń na jakie narażone są zwierzęta oraz sposobów niesienia pomocy w przetrwaniu zimy,

wzbogacanie słownika ( m. in. ekologia, kwaśne deszcze, recykling),

uświadomienie konieczności oszczędzania wody i prądu,

rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp. włączanie w akcje proekologiczne,

doskonalenie umiejętności motorycznych.

 

METODY PRACY

 

metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, wiersze, piosenki,  

metody problemowe (odkrywanie): prace badawczo – rozwojowe, zajęcia, 

terenowe, obserwacje, eksperymentowanie,  metody aktywizujące. 


FORMY PRACY 

 

zabawa oraz inne formy działalności dzieci,

spacery, wycieczki,  spotkania z ekspertami,  

zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach,  

udział w akcjach organizowanych w przedszkolu i  w konkursach.

 

PLAN REALIZACJI PROGRAMU

 

(Działania i sposoby realizacji; Przybliżony termin realizacji; Osoby uczestniczące)

1 Stworzenie KODEKSU EKOPRZEDSZKOLAKA” – prawa i obowiązki Ekusia; 09.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

2 Zorganizowanie w sali „Biblioteczki Ekusia” – książki, czasopisma, zdjęcia; 09.2017r.; Nauczyciel i dzieci

 

3 Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowanie najbliższej okolicy; 09.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

4 Wycieczka całodniowa do Gospodarstwa Agroturystycznego w Bobolinie „Wiejskie podwórko”– poznawanie zwierząt hodowanych na wsi, oraz ich naturalnych warunków życia; 09.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

5 Zbiórka makulatury i zużytych baterii – wystawienie w sali koszy przeznaczonych na makulaturę oraz baterie; Cały rok;  Całe otoczenie

 

6 Zorganizowanie jesiennego kącika przyrody 

– gromadzenie darów jesieni; 10.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

7 Założenie kalendarza pogody – dokonywanie systematycznych obserwacji; Cały rok; Nauczyciel i dzieci 

 

8 „Pomarańczowy Dzień – Dzień marchewki” – uświadomienie konieczności spożywania warzyw i owoców przez ludzi;   10.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

9 „Dzień Ekologa” – konkurs wiedzy o ekologii; 19.10.2017r.; Nauczyciel 

 

10 Spacery w najbliższej okolicy przedszkola – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie; Cały rok; Nauczyciel i dzieci 

 

11 „Tajemniczy świat nietoperzy” – warsztaty przyrodnicze w SCIT Szmaragdowe – Zdroje; 15.11.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

12 „Podróże niebieskiej kropelki” – obieg wody 

w przyrodzie; 11.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

13 „Błyskawica grzmot” – kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk atmosferycznych, unikanie zagrożeń; 11.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

14 „Spotkanie z jeżem” – jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy; 11.0217r.; Nauczyciel i dzieci 

 

15 „Ptasia stołówka” – dbamy o ptaki i pomagamy im przetrwać zimę; 12.2017r.; Nauczyciel i dzieci 

 

16 „Ulubiony zwierzak domowy” – zorganizowanie tygodnia ze zwierzakiem: pies, kot, chomik, żółw, kanarek; rozumienie konieczności dbania o nasze zwierzęta domowe; 12.2017r.;  Nauczyciel, dzieci, rodzice, inne osoby 

 

17 „Woda” – jej znacznie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, wprowadzenie pojęcia „kwaśny deszcz”; 12.2017r.; Nauczyciel i dzieci

 

18 „Butelkowe rytmy” – gra na niekonwencjonalnych instrumentach muzycznych; 01.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

19 „Skąd bierzemy prąd?” – poznawanie źródeł pozyskiwania energii, rozumienie konieczności oszczędzania prądu; 01.2018r.;  Nauczyciel i dzieci

20 „Z ekologią za pan brat” - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; 01.2018r; Nauczyciel i dzieci

 

21 „Dźwięki natury” – zajęcia logopedyczne rozwijające aparat mowy i percepcję słuchową; 02.2018r; Nauczyciel i dzieci

 

22 RECYKLING – trudne słowo. Coś z niczego; 02.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

23 „Poważna sprawa” – nauka piosenki o tematyce proekologicznej, hymn naszej grupy; 02.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

24 „Pożegnanie z bałwankiem” – zabawy badawcze, poznanie stanu skupienia wody, obserwowanie pływania i tonięcia ciał, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia; 03.2018r.;   Nauczyciel i dzieci

 

25 Zorganizowanie wiosennego kącika przyrody – sadzenie roślin cebulkowych, sianie zboża, wdrażanie do opieki nad hodowanymi roślinami;  03.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

26 „Zielony Dzień w naszym przedszkolu” – zielony strój, spożywanie posiłków wykonanych z zielonych produktów, samodzielne przygotowywanie kanapek; 03.2018r.; Nauczyciel  i dzieci

 

27 „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”; sadzenie kwiatów, kolorowy korowód pobliskimi uliczkami; 21.03.2018r.;  Nauczyciel i dzieci

 

28 „Nasze rady na odpady” – segregacja śmieci, bajka edukacyjna; 04.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

29 „Światowy Dzień Ziemi” – gry i zabawy o tematyce przyrodniczej. 22.04.2018r. Nauczyciel i dzieci

 

30 Konkurs piosenki ekologicznej; 04.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

31 Wycieczka do Nadleśnictwa Kliniska, udział w warsztatach przyrodniczych „Las i jego mieszkańcy”; 05.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

32 „Przyjaciele przyrody” – historyjka obrazkowa, burza mózgów, wymyślenie hasła ekologicznego; 05.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

33 „NASZA PLANETA ZIEMIA” – film edukacyjno – przyrodniczy; 05.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

34 Spacer do lasu; leśny skrzat wykonany z darów lasu, jak zachować się w lesie?;  05.2018r.; Nauczyciel, dzieci, rodzice

 

35 „Dzień Dziecka na świeżym powietrzu” – gry 

i zabawy ruchowe w Gospodarstwie Agroturystycznym w Smętowicach; 06.2018r.Nauczyciel, dzieci i rodzice

 

36 „Jak gąsienica zmienia się w motyla?” – warsztaty przyrodnicze w SCIT Szmaragdowe – Zdroje; 19.06.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

37 Podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy; zabawa wizowa, wręczenie medalu, „EkoPrzedszkolak Ekuś”; 06.2018r.; Nauczyciel i dzieci

 

 

„W harmonii z przyrodą” – to cykl zajęć plastycznych, ściśle połączony 

z zagadnieniami z niniejszego projektu. To wykonywanie prac plastycznych bądź technicznych różnymi technikami, przy użyciu materiałów przyrodniczych (liście, kamyki, piasek, patyczki, ziarenka, itp.) lub pochodzących z recyklingu (butelki plastikowe, rolki papierowe, większe i mniejsze pudła kartonowe, makulatura itp.).

 

„EKOPLASTYKA” – proponowana tematyka:

Wrzesień: „Kodeks EkoPrzedszkolaka” – wykorzystanie materiałów naturalnych. 

Październik: Zielnik z łąki i lasu – wykorzystanie materiałów roślinnych. 

Listopad: „Coś z niczego – nietoperz”. 

Grudzień: „Stołówka dla ptaków” – wykonanie nietypowych karmników z materiałów recyklingowych. 

Styczeń: „Coś z niczego – ekologiczna grzechotka”.

Luty: „Coś z niczego – „nakrętkowe” stworki”.

Marzec: „Przyrodnicza mandala” – wykorzystanie naturalnego materiału przyrodniczego. 

Kwiecień: „Coś z niczego – butelkowy robot”.

Maj: „Niezwykłe kamienie” – malowanie farbami na kamieniach. 

Czerwiec: „Makaronowe motyle”. 

 

Ewaluacja 

 

W ewaluacji uwzględnia się opinie rodziców, nauczycieli a przede wszystkim dzieci. Ich zaangażowanie w zajęcia oraz dokładność wykonywanych prac plastycznych. Projekt zakończy się quizem na temat zachowań i wiedzy ekologiczno - przyrodniczej. Quiz zbada stopień opanowania przez dzieci treści realizowane w projekcie. Każde dziecko z grupy za udział 

w projekcie otrzyma pamiątkowy medal. 

 

Quiz „Ekoprzedszkolak EKUŚ”

 

Jakie zwierzęta można spotkać w polskich lasach? 

Jak należy zachować się w lesie? 

Wymień 4 dary jesieni. 

Jakie znasz zwierzęta hodowane na wiejskim podwórku ?  (wymień 5)

W jaki sposób możemy pomóc ptakom przetrwać zimę? 

W jaki sposób możemy oszczędzać prąd? 

W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? 

Jakie śmieci wrzucamy do kosza niebieskiego?

Jakie śmieci wrzucamy do kosza żółtego? 

Jakie śmieci wrzucamy do kosza zielonego? 

W jakim miesiącu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi? 

Co to jest ekologia? 

Co to jest recykling?

Co możemy wykonać z materiałów recyklingowych? (wymień 3 rzeczy)

Zaśpiewaj dowolną piosenkę  ekologiczną. 

 

Literatura:

FRĄTCZAK, Emilia „Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym” Wyd. 2. Warszawa WSiP, 1991

FRĄTCZAK, Jan „Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych” LOP, Warszawa 1987

GAŁCZYŃSKA, Teresa „Ten piękny tajemniczy świat. Edukacja ekologiczna w przedszkolu”  Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, Warszawa 1997

GRODZIŃSKA  – JURCZAK, Małgorzata „Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?”   Kraków : „Zielone Brygady”, 2002

PECIA, Jolanta „Zostań przyjacielem przyrody: opowiadania i ćwiczenia dla przedszkolaków” Kraków „Zielone Brygady”, 2003

 

Opracowała: Agnieszka Rejter

Pliki do pobrania

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!