Akademia Montessori

Akademia Montessori
Telefon:
604802080
Strona WWW:
www.akademia-montessori.pl

Lokalizacja:

Adres: Koralowa 18, Rokitnica

Akademia Montessori

Akademia Montessori to dwujęzyczne przedszkole niepubliczne.

 

W naszym przedszkolu podążamy śladem najlepszych motessoriańskich tradycji. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie.

 

Odpowiednio przygotowany materiał pozwala na indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami.

W tym też celu dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków. 

Budynek naszej Akademii jest estetycznie wyposażony, posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne.

 

Montessoriański materiał tworzy logicznie uporządkowaną całość programową.

Jest on podzielony na kilka grup:

- Materiał do ćwiczeń praktycznego życia,

- Materiał sensoryczny, który wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, 

- Materiał do edukacji matematycznej – obejmuje naukĊ liczenia, wykonywania dziań arytmetycznych,

- Pomoce do edukacji językowej – służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania,

- Pomoce z działu kultury - ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą oĪywioną i nieożywioną. 

 

Język angielski jest w naszym przedszkolu integralnym elementem programu. Wszystkie aktywności, którym poświęcamy naszą uwagę na co dzień, odbywają się również w języku angielskim. Bawimy się, uczymy, odkrywamy i poznajemy interesujące nas zjawiska w dwóch językach.

Nauka języka obcego jako integralna część programu edukacyjnego  podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność rozumienia i komunikacji, a poprzez zróżnicowane metody i formy zajęć, stymuluje motywację i zachęca do używania nowego języka.

 

Dzieci uczą się w grupach zróżnicowanych wiekowo, dzięki czemu dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność.

Nie ma obawy, że komuś stanie się krzywda. Staramy się wychować dzieci w myśl zasady „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.

 

Oferujemy całodzinenne wyżywienie, przygotowane na miejscu, opracowane przez dietetyka.

 

Godziny otwarcia:

pn.-pt. 7.00 - 17.00