Przedszkolne występy - o czym warto pamiętać?

Przedszkolne występy - o czym warto pamiętać?
Drukuj Skomentuj

Inscenizacje teatralne stanowią idealną okazję do doskonalenia dziecięcych umiejętności (tanecznych, artystycznych, oratorskich), pozwalają również nabywać pewności siebie, przełamywać nieśmiałość i niepewność przed publicznymi występami. Rozwijają także zainteresowania najmłodszych, stymulują ich rozwój intelektualny i poszerzają wyobraźnię. Przygotowywanie przedszkolnych występów stanowi również doskonałą okazję do zintegrowania środowiska rodzinnego ze środowiskiem przedszkolnym.
Jolanta Molenda

Przedszkolne występy na stałe wpisane są w plan pracy każdej placówki. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego odnaleźć można zapisy mówiące o tym, że dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: „wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych” oraz że „eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…), wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe (…)”. Każda placówka oświatowa zobowiązana jest zatem do planowania, organizowania i prezentowania różnych występów z udziałem dzieci.

 

Myśląc o przygotowywaniu takiej uroczystości, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 


    • Repertuar – warto zadbać o wybór odpowiedniego utworu lub scenariusza. Młodsze dzieci będą potrzebowały wolniejszych, krótszych tekstów z prostszym słownictwem.
    • Umiejętne podzielenie tekstu na role (długość i stopień trudności przypisanego tekstu powinna być uzależniona od wieku aktorów, ich umiejętności artykulacyjnych, predyspozycji scenicznych).
    • Warto zadbać o to, aby dominującą formą inscenizacji nie był tekst mówiony. Koniecznie trzeba pamiętać o ruchu, śpiewie, tańcu, improwizacji ruchowej. Podczas występu dobrze np. wykorzystać metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, wprowadzić improwizację ruchową zgodnie z koncepcją K. Orffa lub zastosować metodę gimnastyki twórczej R. Labana, nazywaną również nowoczesnym tańcem wychowawczym. Wykorzystywanie metod twórczych w dziecięcych występach stwarza sposobność do rozwijania autoekspresji oraz wcielenia się jednocześnie w rolę aktora i autora.
    • Efekty dźwiękowe np. pukanie do drzwi, odgłosy burzy itp. doskonale wzbogacą i dopełnią występ.
    • Piosenki – w trakcie prób można korzystać z nagrań w wersji wokalnej, podczas przedstawienia warto jednak wykorzystać wersję instrumentalną, która sprawi, że dziecięcy śpiew będzie lepiej słyszalny.
    • Kostiumy – warto o nich pamiętać już na etapie wyboru scenariusza inscenizacji. Przebrania nie muszą być ani kosztowne, ani bardzo wymyślne. Jeśli wystawiamy np. jasełka i mamy do obsadzenia role kilku aniołków lub pasterzy, bardzo ładnie prezentują się stroje ujednolicone.
    • Odpowiednie miejsce wystawienia przedstawienia – konieczne jest zabezpieczenie sceny, na której wystąpią aktorzy. Musi ona być odpowiednio duża, by zapewnić wystarczającą ilość miejsca. Pomieszczenie musi być jasne, nasłonecznione, warto również zadbać o odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli widownia będzie liczna (lub jeśli będziemy chcieli wystawić przedstawienie na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie przedszkolnym), z pewnością warto zadbać o odpowiednie nagłośnienie (mogą przydać się mikrofony i głośniki).
    • Widownia – odpowiednia liczba miejsc, przerwy między poszczególnymi miejscami i rzędami (gorąco polecam zaangażowanie dzieci w przygotowanie zaproszeń i plakatów promujących zbliżające się wydarzenie – będzie to dla nich wielka frajda). Jeśli chcemy uzbierać dodatkowe środki na grupowe wydatki (np. wycieczkę, ciekawe warsztaty itp.), możemy wykorzystać bilety w formie cegiełek, nie ustalając jednocześnie kwoty minimalnej. Każdy „zapłaci” za bilet tyle, ile uzna za stosowne.
    • Goście – niezwykle istotne, aby na przygotowany występ zaprosić widownię. Jednym z celów przedszkolnych występów jest przecież chęć zaprezentowania osiągnięć dzieci szerszej publiczności. Wystawiając przedstawienia z okazji Dnia Strażaka czy Święta Pielęgniarek, zaprośmy przedstawicieli tych zawodów jako gości honorowych – korzyści z tego będą obustronne.

 

O tym, z jakich okazji warto zorganizować przedszkolny występ, jakie formy mogą przyjąć takie przedstawienia, a także o tym, jak wspierać maluchy zmagające się z tremą i jak przygotować interesujące przedstawienie z udziałem rodziców, przeczytają Państwo w sierpniowym numerze miesięcznika „Przedszkole”, wydawanego przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze.

 

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!