Przemoc wobec dzieci - polskie realia

Przemoc wobec dzieci - polskie realia
Drukuj Skomentuj

Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w polskim społeczeństwie maleje przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Mimo tego klaps jest ciągle metodą wychowawczą używaną w wielu rodzinach. Co więcej, powszechne jest stosowanie przemocy emocjonalnej i psychicznej. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci ma na celu tworzenie kultury prewencji nadużyciom i agresji wobec dzieci oraz edukowaniu na temat skutków stosowania tego typu metod wychowawczych. Powstał z inicjatywy Fundacji Światowy Szczyt Kobiet w 2001 r.

Klaps wciąż popularny


Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę* z sierpnia 2017 r., spada odsetek osób uważających, że kary fizyczne mogą być stosowane zawsze wtedy, gdy rodzic uzna je za potrzebne. W 2013 r. było to 9%, w 2017 r. - już 2%. Ponadto 49% badanych uważa, że nigdy nie wolno bić dzieci (w 2013 r. było to 47% badanych). Przy czym znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci było umiarkowane - jedynie 61% badanych wiedziało, że w Polsce obowiązuje zakaz bicia dzieci.

Choć jednak przyzwolenie na kary fizyczne jest coraz niższe, klaps jako metoda wychowawcza jest wciąż bardzo popularny - stosuje go 26% rodziców. Poza tym 72% rodziców dyscyplinuje dzieci zakazami (typu: zakaz zabawy z innymi dziećmi), natomiast 55% rodziców karci dzieci słownie.

82% badanych była przynajmniej raz świadkiem stosowania kary fizycznej wobec dziecka. 46% z nich, mimo gotowości zareagowania nie robiła tego - uznawała, że jest to prywatna sprawa rodziny albo nie miała wystarczającej wiedzy o regulacji prawnej w Polsce.   

 

Zaniedbanie i przemoc emocjonalna


Łatwo jest rozpoznać przemoc fizyczną. Nie wszyscy jednak potrafią rozpoznać inne rodzaje przemocy, również krzywdzące dziecko.

Zaniedbanie jest to podjęcie działań wobec dziecka albo brak reakcji na działania, które skutkują przemocą fizyczną, seksualną lub emocjonalną, lub też zaniedbaniem medycznym powodującym uszczerbek na zdrowiu.

Dla pewnych rodzajów przemocy emocjonalnej jest społeczne przyzwolenie. Zaliczamy do nich m.in.: wyśmiewanie dziecka, przezywanie, obwinianie, ostra krytyka albo stosowanie strachu w celu dyscyplinowania dziecka. Tego typu traktowanie może mieć wpływ na całe życie: maluch nie czuje się kochany ani bezpieczny, przez co ma niskie poczucie własnej wartości i nie wierzy w swoje możliwości.

 

Przeczytaj też: Dam radę! - jak budować pewność siebie u przedszkolaka

 

Dlaczego stosujemy przemoc emocjonalną? W końcu każdy rodzic chce, aby jego dziecko było szczęśliwe. Niestety, w wielu przypadkach powodem jest frustracja rodziców, brak wiedzy na temat rozwoju dzieci i ich możliwości w odpowiednich stadiach. Czasem rodzicom brakuje zdolności do stworzenia strategii, która w sposób bezpieczny i skuteczny, a także odpowiedni do wieku, mogłaby dyscyplinować dziecko.

Do najczęstszych powodów stosowania przemocy wobec dzieci należą:

  • rodzic sam był ofiarą przemocy i stosuje te same metody wobec swojego potomstwa,
  • brak zdolności rodzicielskich,
  • nierealne oczekiwania wobec zachowań i osiągnięć dziecka,
  • nieumiejętność kontrolowania swojej złości, stresu i frustracji,
  • częste kryzysy w rodzinie,
  • nadużywanie alkoholu lub narkotyków.


By zatrzymać przemoc, rodzina musi być świadoma swoich zachowań i ich wpływu na rozwój dziecka oraz jego przyszłe zachowania. Osoby, które doświadczyły agresji, same w przyszłości często stosują przemoc do rozwiązywania swoich problemów. Poza tym częściej mają problemy zdrowotne, depresję, problemy psychiczne.

 

Przeczytaj: Najczęściej popełniane błędy wychowawcze

 

Jak zapobiegać przemocy


Jeśli zauważasz u siebie zachowania, które mogą być zaliczone do stosowania przemocy wobec dzieci, zastanów się nad zmianami metod wychowawczych. Warto poszukać wartościowych treści o wychowaniu dziecka i jego rozwoju oraz programów edukacyjnych - im więcej wiesz, tym więcej znasz sposobów na rozwiązywanie problemów. Czasem dobrze też poszukać pomocy u psychologa lub innego doradcy.

Obserwuj uważnie swoje dziecko - czy nie jest wobec niego stosowana przemoc w przedszkolu lub w szkole? Jeśli zauważysz, że ktoś zaniedbuje Twoje dziecko albo stosuje przemoc, postaraj się porozmawiać z taką osobą i zwrócić uwagę, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Jeśli to nie poskutkuje - przedstaw sprawę “wyżej” (np. u dyrekcji).

Jeśli natomiast jesteś świadkiem agresji - zareaguj! Postaraj się nie robić tego gwałtownie, bo to może tylko zaognić sytuację. Obniż zdenerwowanie zaczynając miłą rozmowę, bez oceniania. Zaoferuj pomoc. Osoba dorosła zorientuje się, że ktoś ją obserwuje i reaguje na agresywne zachowanie - samo to może spowodować zmianę w postępowaniu. W sytuacji, kiedy życie i zdrowie dziecka jest w niebezpieczeństwie - zgłoś sprawę na policję.

 

Zobacz: Czym jest edukacja empatyczna?

 

Relacje które łączą


Fundacja Narodowego Dnia Życia organizuje kampanię społeczną "Relacje, które łączą", podkreślającą wagę postaw i wartości, których źródłem jest rodzina. Kampania ma kształtować postawę wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka - nie tylko dorosłego, ale też dziecka.

Więcej informacji znajdziecie tu:
https://www.dzienzycia.pl/nasze-projekty/biezace/dzien-zapobiegania-przemocy-wobec-dzieci,p1995764779

 

 

 

*Badanie Kantar Millward Brown S.A. przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w sierpniu 2017 roku, CAWI, N=1005; dane opublikowane 17/11/17

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!