Przygoda Hałabały - scenariusz zajęć dla 3-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Przygoda Hałabały - scenariusz zajęć dla 3-latków
5.0
1 ocena
Oceń
{

Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt w okresie jesieni na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „Przygoda Hałabały”.

Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt w okresie jesieni na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „Przygoda Hałabały”.


CELE OGÓLNE:

 • zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.

CELE SZCZEGÓŁOWE (dziecko...):

 • zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta;
 • wypowiada się na temat charakterystycznych cech opisujących zachowanie i zwyczaje jeża, wiewiórki, niedźwiedzia;
 • rozumie polecenia proste i złożone;
 • potrafi z pojedynczych elementów skomponować całość;
 • czynnie bierze udział w zabawach ruchowych;
 • w estetyczny sposób wykonuje i kończy pracę;
 • podporządkowuje się przyjętym umowom;
 • zna i przestrzega zasady zgodnego współdziałania w grupie;
 • jest odpowiedzialny za ład i porządek w miejscu pracy;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i prac plastycznych.

METODY:

 • czynna – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, kierowanie działalnością dziecka;
 • słowna – zagadka, opowiadanie, rozmowa z dziećmi, objaśnienie;
 • oglądowa – obserwacja, pokaz.


FORMA:

 • zbiorowa (zajęcia planowane z całą grupą);
 • praca indywidualna (praca przy stoliku).

POMOCE:

 • Opowiadanie L. Krzemienieckiej pt. „Przygoda Hałabały” – maskotki do opowiadania, zagadki, obrazki przedstawiające leśne zwierzęta, ilustracje z zimowymi domami zwierząt (gawra, liście, dziupla), zimowe zapasy zwierząt (żołędzie, miód, szyszki, orzechy), plastelina, puzzle, obręcze, płyta CD z nagraniami do zabaw ruchowych.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Powitanie piosenką „Wszyscy są”.

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez odczytanie zagadek.
 
„Pomyśl, a odgadniesz wnet,
Kto ma igieł pełen grzbiet?” (jeż)

„Przez całą zimę słodko śpi.
A słodko, dlatego, że miód mu się śni”. (niedźwiedź)

„W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
Orzechów zapasy zbiera na złe czasy”. (wiewiórka)

Dzieci wybierają rozwiązanie spośród ilustracji przedstawiających różne zwierzęta.

3. „Przygoda Hałabały” L. Krzemieniecka – czytanie przez nauczyciela opowiadania.

Pewnego jesiennego dnia do Krasnala Hałabały przyleciał wróbelek. Wróbelek zaprosił krasnala na spacer po lesie. Gdy tak spacerowali, Hałabała zobaczył stertę liści pod drzewem.
– Spójrz, wróbelku, kto tu naniósł tyle liści? – zapytał wróbelka Hałabała.
– Rozejrzyj się Hałabało dookoła i zobacz, że już przyszła jesień. Drzewa gubią liście, robi się coraz zimniej i dni są coraz krótsze. Zwierzęta przygotowują sobie domy na zimę, a to jest legowisko jeża – odpowiedział wróbelek.
Wróbelek i Hałabała poszli dalej. Patrzą, a tu niedźwiedź kopie wielki dół. Zaskoczony krasnal pyta:
– Misiu, co ty robisz?
– Szykuję sobie gawrę.
– A co to jest gawra?
– Zimowe mieszkanie niedźwiedzia, czyli jama wyścielona liśćmi, która osłania od mrozu i wiatru. Nasi spacerowicze postanowili nie przeszkadzać misiowi, pożegnali się z nim i poszli dalej. Hałabała i wróbelek poszli dalej ścieżką przez las, postanowili sprawdzić jak inne zwierzęta przygotowują się do zimy. Szli i szli, aż wreszcie spotkali wiewiórkę Rudą Kitkę. Hałabała zawołał ją, ale ona nie zwróciła na niego uwagi. Dopiero gdy podbiegli z wróbelkiem bardzo blisko zauważyła ich.
– Dzień dobry, Ruda Kitko – przywitali się krasnal i wróbelek. – Może pospacerujesz z nami?– Zapytali.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi