Przyrodniczy projekt badawczy dla 4 latków

Przyrodniczy projekt badawczy dla 4 latków

1. Lokalne potrzeby, na jakie odpowiada projekt.

 

Uczestnikami projektu „Pogodny Ogród” będą czterolatki wraz z rodzicami. Przedszkolaki aktywnie działają w Klubie Nasza Ziemia oraz chętnie podejmują działania edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Aby dalej aktywnie promować działalność proekologiczną  w środowisku przedszkolnym zamarzymy uczestniczyć w projekcie „Pogodny Ogród”, będziemy promować nasze uczestnictwo w całej społeczności przedszkolnej i lokalnej. Będziemy nagłaśniać w sposób bezpośredni i pośredni nasze działania: aktualizować informacje na tablicy ogłoszeń, notatki na stronie internetowej przedszkola oraz na faccebooku. O projekcie dowiedzą się pracownicy pobliskiego przedszkola i szkoły oraz ich rodzice. Zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-promocyjne. Upowszechnianie rezultatów osiągniętych w wyniku wdrażania projektu odbywać się będzie również po zakończeniu projektu (oddziaływanie długofalowe).

 

Projekt zostanie skierowany do całej społeczności przedszkolnej wraz z rodzicami około 200 osób. Promocja projektu „Pogodny Ogród” ukaże się w interniecie, faccebooku oraz w prasie lokalnej.

 

2. Cel projektu.

 

Cele ogólne projektu „Pogodny Ogród”: 

Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, doświadczanie i odkrywanie. Nauka odczytywania prognozy pogody. Rozumienie symboli graficznych znaków synoptycznych. Kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody. Stosowanie przez dziecko zdobytych w toku zajęć i zabaw umiejętności. 

 

Realizowane dodatkowo będą cele badawcze, edukacyjne i wychowawcze min. integrowanie dwóch najważniejszych dla dziecka środowisk: przedszkole i dom (rodzice) podczas wspólnych obserwacji zjawisk atmosferycznych i wymiany spostrzeżeń. 

 

3. Opis projektu.

 

W każdym dziecku tkwi odkrywca, badacz, eksplorator. Moim zdaniem dziecko w wieku przedszkolnym ze wszystkich stron otacza natłok informacji. W projekcie „Pogodny Ogród” pragnę zwrócić szczególną uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie: stan pogody i zjawisk atmosferycznych. Wszystkie zajęcia terenowe odbywać będą się w naszym ogródku przedszkolnym, a zajęcia stacjonarne w sali zabaw. Podczas naszych codziennych spotkań i wyjść terenowych zadamy sobie pytanie: co to jest pogoda?, jak można opisać pogodę?, jak możemy zbadać pogodę?. Zajmiemy się najważniejszymi składnikami pogody: temperaturą powietrza, ciśnieniem powietrza, wilgotnością powietrza, opadami, siłą i kierunkiem wiatru oraz zachmurzeniem. Będziemy korzystać z profesjonalnego sprzętu metrologicznego tzw. przedszkolnej stacji pogodowej. W codziennych badaniach pogodowych pomogą nam piktogramy pogodowe. Będziemy aktualizować stan pogody w kalendarzu: datę, porę dnia, dzień tygodnia, miesiąc i porę roku. Wykorzystując pomoce dydaktyczne: atlasy, książki tematyczne, ilustracje zachmurzeń nieba nauczymy się rozpoznawać i nazywać chmury. Poznamy stałość obiegu wody w przyrodzie i przyczyny jej występowania. Wykorzystując literaturę dydaktyczną poznamy wiersze o pogodzie, przysłowia związane z pogodą. Samodzielnie wykonując doświadczenia, eksperymenty: zbadamy siłę powietrza, zbudujemy spadochron, latawiec oraz dziecięcą szklarnię. Wykorzystując termometr, deszczomierz  i wiatrowskaz będziemy dokonywać niezbędnych pomiarów. Sprawdzimy stopień zanieczyszczenia powietrza wykorzystując  przedmioty użytku codziennego. Prócz spotkań w terenie i zabaw badawczych, systematycznie śledzić będziemy prognozę pogody w radio i telewizji. Zwieńczeniem naszej pracy i poszerzaniu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej będzie prezentacja dorobku młodych badaczy na spotkaniu dla rodziców i społeczności przedszkolnej. Nagrodą dla młodych badaczy będzie wycieczka do redakcji pogodowej oddziału TVP Szczecin.

 

4. Szczegółowy opis działań.

 

Obserwacje i badanie czynników ekologicznych, jej elementów: przyrody ożywionej i nieożywionej jest nie tylko fascynujące, ale i możliwe już na poziomie edukacji przedszkolnej. Badanie wpływu temperatury, ciśnienia powietrza, wilgotności, opadów, siły wiatru oraz zachmurzenia mają na ziemię i otaczającą nas przyrodę pouczający i dydaktyczny wpływ. 

Projekt „Pogodny Ogród” to  poznawanie empirycznych zjawisk przyrodniczych, które są nie tylko edukacyjne, ale spełniają również bardzo ważną rolę wychowawczą.

 

W moim przedszkolu dzieci uczestniczą w codziennych wyjściach do ogrodu bez względu na pogodę. Nasz piękny duży ogród daje dzieciom możliwości poznawania przyrody (drzew, krzewów, kwiatów), życia zgodnie z naturą i daje możliwości do obserwacji zmian pogodowych zachodzących w przyrodzie. 

 

Moją rolą w całym projekcie będzie kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za stan przyrody. Muszą one wiedzieć, że myjąc zęby należy zakręcać kran, aby oszczędzać wodę, że należy segregować śmieci na organiczne i te nadające się do recyklingu, muszą wiedzieć, że niszcząc kartki, zubażają lasy. W proponowanym przeze mnie projekcie bazując na wiedzy o zjawiskach pogodowych musimy pamiętać, że  wpływ przedszkolaka na zanieczyszczenie atmosfery jest niewielki, sądzę, że bazować należy na poczuciu więzi ze światem przyrody, budząc świadomość ekologiczną wśród przedszkolaków.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowałam następujące działania: w pierwszym tygodniu marca, spotkam się z rodzicami przedstawiając plan realizacji projektu w grupie przedszkolnej. Korzystając z wiedzy rodziców wspólnie przygotujemy dla dzieci ciekawe eksperymenty, doświadczenia tematyczne oraz efektowne filmiki pogodowe. Kolejnym punktem będzie wstęp do programu, przez kolejny tydzień wykorzystując własną wiedzę, bazując na literaturze oraz prezentacjach multimedialnych zapoznam dzieci z tematem projektu. Znajdziemy odpowiedzi na pytania: co to jest pogoda?, jak można opisać pogodę?, jak możemy zbadać pogodę?. Uczestniczyć będziemy zabawach dydaktycznych „Kalendarz pogody” – zapoznamy się z wyglądem planszy magnetycznej i jej przeznaczeniem – spróbujemy samodzielnie opowiadać na czym polega uzupełnianie kalendarza. W ogródku przedszkolnym będziemy dokonywać pomiarów w nowoczesnej stacji pogodowej. 

 

Uczestniczyć będziemy w zabawach rozwijających wrażliwość słuchową np. „Jaka będzie pogoda?”, będziemy słuchać prognozy pogody nagranej z TV, będziemy przewidywać pogodę na najbliższe dni, będzie to okazja do rozwijania kompetencji językowych i ćwiczenia uważnego słuchania.

 W wyniku realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej pt.: „Pogodny Ogród” dzieci na podstawie literatury dziecięcej, barwnych fotografii i wybranych fragmentów filmów przyrodniczych, poznają cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego. Stworzymy „Kodeks Młodego Badacza” – będziemy nawoływać do jego przestrzegania, umieścimy go na stronie internetowej przedszkola oraz wręczymy młodszym i starszym kolegom.

 

Projekt „Pogodny Ogród” podzieliłam na cztery bloki tematyczne: temperatura, opady, zachmurzenie i wiatr:

 

Blok I – Temperatura: przedszkolaki aktywnie uczestniczyć będą w pomiarach  gleby i  powietrza. Poznają zależność parowania wody od temperatury w eksperymencie „Parowanie wody”. Stworzymy przedszkolną saunę i przygotujemy wraz z rodzicami dziecięce szklarnie. 

 

Blok II – Opady: przez kolejny tydzień w doświadczeniach terenowych towarzyszyć nam będą zabawy z wodą. Będziemy badać właściwości wody, jej różnych stanów, poznamy metody oczyszczania wody. Dowiemy się w jaki sposób powstaje deszcz? Czy śnieg jest wodą? Wykonamy doświadczenia „Zamarzanie wody” obserwować będziemy topnienia śniegu i powstawania wody.

 

Blok III - Zachmurzenia: przedszkolaki poznają wybrane ciekawostki o chmurach, dowiedzą się, jak powstają, jakie zachodzą w nich zmiany, jak są dzielone ze względu na budowę. Będziemy ćwiczyć prawidłową wymowę. Dzieci będą oglądały skraplanie pary wodnej podczas doświadczenia z wykorzystaniem miski szklanej, wrzątku i lodu pt. „chmury i deszcz”. Poznamy zjawisko przenikania światła oraz „Zjawisko odbijania się światła – łapanie zajączków.”


Blok IV – Wiatr: Dzieci poznają właściwości wiatru oraz jego pozytywny i negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Poznają też przedmioty i urządzenia, które porusza wiatr, a potem będą bawiły sie balonikami i wiatrakami. Poznają właściwości powietrza. Co wiemy o powietrzu? Dlaczego wieje, czy można go zobaczyć, poczuć, z której strony wieje, z jaką siłą, kiedy jest przydatny, a kiedy niepożądany?  Będziemy konstruować i wprowadzać w ruch różne przedmioty i zabawki np. spadochrony.

 

Podstawowymi formami w mojej pracy będą zabawy badawcze, ukierunkowana obserwacja, eksperymenty, wycieczki terenowe. Wykorzystam metody oglądowe (pokaz, obserwacja doświadczenia). Stosować będę metody słowne, które będą służyć uporządkowaniu zdobytych wiadomości. Postaram się, aby te metody występowały łącznie  aby zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci: słuchowców, wzrokowców, kinestetyków tak aby przedszkolaki poznawały przyrodę wielozmysłowo.

 

5. Planowane efekty realizacji projektu  z podziałem na ekologiczne, rzeczowe i medialne. 

 

Planowane efekty – ekologiczne: przedszkolak biorący udział w projekcie zdobędzie niepowtarzalną okazję do świadomego działania na rzecz przyrody i ochrony środowiska. Pozna i rozwinie zainteresowania zjawiskami pogodowymi. Nabędzie umiejętność odczytywania pogody z piktogramów pogodowych. Zdobędzie wiedzę dotyczącą przewidywania pogody. Stanie się świadomym przyjacielem przyrody, który zna zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i będzie wiedział jak ich unikać.

 

Planowane efekty – rzeczowe: uczestnik projektu dzięki pomocom dydaktycznym: tj. stacja pogodowa, literatura przyrodnicza, termometry, kalendarz pogodowy,  zdobędzie wiedzę i umiejętności, które rozwiną jego zainteresowania i poszerzy wiedzę z zakresu przyrody. Wycieczka do oddziału redakcji pogodowej TVP Szczecin będzie nagrodą a przy okazji kolejnym doświadczeniem i możliwością utrwalenia wiedzy z zakresu poznanej wiedzy.

 

Planowane efekty – medialne: uczestnik projektu będzie rozpoznawalny i kojarzony w lokalnym środowisku przedszkolnym. Dzięki promocji projektu oraz wartości społecznych projekt zdobędzie nowych uczestników.

 

Opracowała: Agnieszka Stasiak

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!