Przyszła do nas choinka zielona - scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich

Przyszła do nas choinka zielona - scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich
3.8
9 ocen
Oceń

Przyszła do nas choinka zielona - scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich.

Cel ogólny:

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole rówieśniczym w trakcie zdobywania przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności. Cele operacyjne:

Dziecko:

 

- potrafi nazwać niektóre tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia: ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, obdarowywanie się prezentami, itp.
- zwraca uwagę na poprawne wymawianie słów
- zapamiętuje piosenkę, śpiewa ją zbiorowo poruszając się w kole
- przestrzega norm zachowań w czasie zabaw, stosuje formy grzecznościowe
- zna prawo do dobrowolnego uczestnictwa w proponowanych formach aktywności
- rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą w trakcie udziału w zabawach dramowych

 

Metody pracy:

- słowna: zagadka, rozmowa, piosenka, objaśnienie- oglądowa: pokaz, obserwacja- czynna: zadań stawianych do wykonania- opowieść ruchowa- drama: poza, gra w wyobrażonej przestrzeni- ćwiczenie kinezjologii edukacyjnej DennisonaFormy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa - w parach.

 

Środki dydaktyczne:

gałązka żywego świerku, ubrana choinka w sali zajęć, ilustracje ozdobionych choinek, puzzle obrazków przedstawiających choinki, klej, grzechotki i tamburyna, nagrania muzyki instrumentalnej oraz piosenki „Chłodno choince”, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęć:

1. Rozwiązanie zagadki.

 

Nauczycielka pokazuje gałązkę żywego świerku, dzieci dotykają jej i określają swoje spostrzeżenia i wrażenia (ma igły, kłuje, jest zielona, pachnie lasem...). Następnie nauczycielka recytuje zagadkę:

 

Zielona, z lasu wzięta,
Wesoło nam z nią w święta.
Igieł ma więcej od krawca,
A nawet więcej od jeża.
Zimą i latem taka sama,
Zawsze zielona i świeża.
Dzieci odgadują – choinka.

 

2. Opowieść ruchowa „Jadą choinki”

 

Nauczycielka snuje opowieść na tle muzyki instrumentalnej. Dzieci improwizują ruch ilustrujący wyrąb choinek w lesie i ich przywóz samochodami do miasta, gdzie zostają zakupione przez ludzi do domów.

 

3. Rozmowa na temat „Tradycje świąteczne”

 

Dzieci utrwalają nazwę zbliżających się świąt - Boże Narodzenie, swobodnie wypowiadają się na temat swoich przeżyć wyniesionych z domów rodzinnych, nazywają tradycje związane z tymi świętami: ubieramy choinki, dzielimy się opłatkiem, obdarowujemy się prezentami, wspólnie zasiadamy do świątecznych stołów...
(nauczycielka zwraca uwagę na poprawność językową w trakcie wypowiedzi dzieci).

 

4. Ćwiczenie dramowe – poza.

 

Dzieci ustawiają pozy, w których odwzorowują choinki. Nauczycielka spaceruje między dziećmi, chwali je za pomysłowość.

 

5. Słuchanie i nauka piosenki „Chłodno choince”

 

Nauczycielka recytuje tekst piosenki, prezentując jednocześnie ilustracje ozdobionych choinek:

 

1. Chłodno choince w ten zimowy czas,
wzięliśmy ją z lasu, stoi pośród nas (2x)
2. Błyszczy świeczkami w ten zimowy mrok,
wesoło witamy przy niej Nowy Rok (2x)

 

Dzieci powtarzają tekst wspólnie z nauczycielką w celu pamięciowego opanowania go.

 

6. Gra w wyobrażonej przestrzeni „W lesie”

 

W celu utrwalenia tekstu piosenki nauczycielka proponuje dzieciom wyprawę do lasu. Dzieci recytują tekst i ilustrują go prostymi formami ruchu.

 

7. Śpiew piosenki z akompaniamentem muzycznym

 

Dzieci śpiewają piosenkę poruszając się w kole wiązanym, a następnie wybierają sobie instrument: tamburyno lub grzechotkę i śpiewają piosenkę z jego akompaniamentem.

 

8. Ćwiczenie Dennisona – równoważenie lateralne

 

Patrząc na obrazek choinki dzieci rysują w powietrzu jej kontur obiema rękami równocześnie.

 

9. Układanie puzzli choinek (praca stolikowa w parach)

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi