Ptaki w karmniku - scenariusz zajęć

Ptaki w karmniku - scenariusz zajęć
Oceń

Temat zajęć: Ptaki w karmniku- zajęcia z elementami kodowania na dywanie.

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą.

Grupa I (dzieci 3 i 4-letnie)

 

Cel ogólny:

·         rozwijanie umiejętności w zakresie kodowania

·         rozwijanie umiejętności wykorzystywania komunikatów pozawerbalnych

·         rozumienia potrzeby opiekowania się ptakami ze względu na trudne warunki bytowania

·         poznanie  przez dzieci nazw i wyglądu ptaków u nas zimujących

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

·         komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty pozawerbalne- ustalony kod obrazkowy

·         zdaje sobie sprawę ze znaczenia pomocy ludzi w dokarmianiu ptaków zimą

·         wie jaki pokarm należy podawać poszczególnym rodzajom ptaków,

·         reaguje na sygnał dźwiękowy

·         uczestniczy w zabawie ruchowej

·         odczuwa swoją przynależność do „ptasiej rodziny”

·          ustala kod- wyodrębnia i nazywa jego elementy

·         współdziała z dziećmi podczas zabawy

·         z uwagą ogląda teatrzyk sylwet i odpowiada na pytania dotyczące jego treści

·         posługuje się pojęciami „małe”, „duże”

·         szanuje potrzebę odpoczynku przez inne dzieci

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

I 5, I 4, II 10, III 2, III 8, III 9, IV 2, IV 5, IV 12, IV 18

Metody pracy:

                     metoda słowna: żywego słowa, rozmowa, objaśnienia, teatrzyk,

                     metoda percepcyjna: pokaz, obserwacja, ilustracje

                     metoda czynna: zadań stawianych do wykonania.

 

Formy pracy:

 praca z całą grupą, indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne: teatrzyk, sylwety do teatrzyku, pokarm dla ptaków, słoiczki, plastikowe łyżki, małe sztalugi, ilustracje ptaków, szarfy w dwóch kolorach, obręcze, plansza do kodowania, figurka ptaka, karmnik, kartoniki ze śladami ptaków i strzałkami, muzyka relaksacyjna.

 

Przebieg:

1.      Teatrzyk sylwet. Dzieci siedzą na dywanie. Przed nimi ustawiony jest teatrzyk.  Nauczycielka, jako narrator rozpoczyna inscenizacje wiersza T. Fiutowskiej pt. "Karmimy ptaki".

Narrator:

"Spadł śnieg i mróz srogi dookoła

za oknem cisza, lecz czasem słychać

jak głodny wróbel coś woła.

 

Wróbel:

Ćwir, ćwir, przedszkolaki

na waszą pomoc czekają ptaki.

Twoje uwagi i pomysły