Ptaszki do gniazdek - scenariusz

Ptaszki do gniazdek - scenariusz
4.3
3 oceny
Oceń

 

Scenariusz zajęcia z dnia 21.01.2021 r. – zajęcia koleżeńskie

 

1. Nauczyciel prowadzący: Emilia Bogucka

2. Wiek dzieci: Trzylatki.

3. Data prowadzonych zajęć: 21.01.2021 r.

4. Treści programowe:

            - rozszerzanie zakresu liczenia,

            - wyodrębnianie elementów do policzenia.

5. Rodzaj zajęcia edukacyjnego: aktywność poznawcza.

6. Temat zajęcia: „Liczymy ptaszki w karmniku”.

7. Cele ogólne:

            - rozszerzanie zakresu liczenia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości,

            - wyodrębnianie takich samych elementów do policzenia,

            - obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych,

            - rozwijanie koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.

8. Cele operacyjne:

              Dziecko:

              - przelicza wskazane elementy (obrazki ptaków),

               - wskazuje ilość na palcach,

              - wyodrębnia takie same elementy,

              - rozwija koncentrację uwagi na zajęciach dydaktycznych.

9. Metody pracy: słowne, czynne, oglądowe, praktyczne – uczenie się przez działanie, aktywizujące.

10. Forma organizacyjna: z całą grupą,  indywidualna.

11. Środki dydaktyczne: obrazki ptaków (sikorka, gil), emblemat karmnika z kartonu

Twoje uwagi i pomysły

Tagi