QUIZ WIEDZY PRZYRODNICZO–EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI Z GRUP ZEROWYCH

QUIZ WIEDZY PRZYRODNICZO–EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI Z GRUP ZEROWYCH
3.0
35 ocen
Oceń

Cel ogólny: rozwijanie umiejętności zgodnego rozwiązywania postawionych zadań do wykonania.

Cele operacyjne: dziecko
- wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje postawione zadania do wykonania
- sprawdza swoje wiadomości dotyczące wiedzy
przyrodniczo – ekologicznej

Metody:
- czynne: zadań stawianych dziecku
- słowne: objaśnienia, podawane pytania

Formy organizacyjne: praca zespołowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: rozsypanki wyrazowe, krzyżówka, rozsypanka literowa, papier szary, kredki.

PRZEBIEG:
1. Przywitanie dzieci i gości /pracownicy ZKGZL, dyrekcja przedszkola
2. Podział na grupy, zespoły
3. Omówienie zasad punktacji /1 punkt- zielone kółeczko za prawidłową odpowiedź, prawidłowe rozwiązanie zadania ; 0 punktów za błędną odpowiedź lub nie udzielenie jej wcale, nie wykonanie zadania /


4. Konkurencje:

A. „Zgaduj – zgadula” – grupy losują pytania, a następnie odpowiadają, która z podanych odpowiedzi jest prawidłowa.

1. Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. Zjadłeś cukierek, a papierek:
- rzuciłeś na trawę
- zakopałeś w piaskownicy
- wrzuciłeś do kosza.

2. Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
- schować kartonik tak, aby go nie było widać
- zakopać kartonik w ziemi
- zabrać kartonik z powrotem do domu

3. W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
- można sobie zedrzeć gardło
- można wystraszyć zwierzęta
- można przestraszyć grzybiarzy

4. Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc:
- podchodzisz aby go pogłaskać
- przepędzasz zwierzę
- trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych

5. Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to:
- sarna
- jeż
- krowa

6. Ptak, który nie mieszka w lesie, to:
- dzięcioł
- łabędź
- sowa

B . Drzewo smutne – drzewo wesołe / rysowanie na szarym papierze w
zespołach 4 – osobowych/. Po narysowaniu każdy zespół objaśnia dlaczego drzewo jest wesołe lub dlaczego smutne.

C. Zgaduj – zgadula c.d.

1. Jakie drzewa mogą rosnąć w lesie?  /wymień trzy gatunki/
2. Co nam daje las? / wymień trzy korzyści/
3. Dla jakich zwierząt drzewa są domem?
4. Kto opiekuje się lasem?
5. Jakie zwierzęta można spotkać w lesie?
6. Co zanieczyszcza powietrze? Jak temu przeciwdziałać?
7. Jak nazywa się instytucja, w której oczyszcza się ścieki? Skąd  pochodzą ścieki znajdujące się w oczyszczalni?
8. Gdzie należy wyrzucać śmieci? Jakie kolory mają pojemniki do segregacji odpadów?
9. Co dzieje się ze śmieciami na składowisku śmieci?
10.  Co jest lepsze dla zdrowia człowieka oraz wszystkich roślin i zwierząt  żyjących na Ziemi:
-  rower, czy samochód? Dlaczego?

D. Krzyżówka - rozwiązują  jednocześnie obie grupy

1. Fruwają  w powietrzu
2. Niezbędny do oddychania
3. Żyje w wodzie
4. Pora roku po zimie
5. Zawierają dużo witamin
6. Są ozdobą ogrodów
7. Rosną w nim różne drzewa  

Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?

E. Rozsypanka wyrazowa – praca  w zespołach
Dzieci układają zdania, a następnie przyklejają je na przygotowanym arkuszu papieru.

Jak postępuje przyjaciel Ziemi
- Nie łamie gałęzi drzew i krzewów.
- Nie zaśmieca ulicy ani trawników.
- Nie zrywa kwiatów będących pod ochroną.
- Nie płoszy zwierząt w lesie.
- Segreguje śmieci przed wyrzuceniem.
- Zbiera zużyte baterie, gdyż wie, że odpady te podlegają odzyskowi.

Po wykonania zadania grupy odczytują naklejone hasła.

5. Podziękowanie dzieciom za udział, wręczenie dyplomów - MAŁY EKOLOG, wręczenie nagród  przez pracowników ZKGZL.

Autor: mgr Małgorzata Zbiciak Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubartowie

Twoje uwagi i pomysły

Tagi