Happy House Rawicz (Rawicz)

Adres:
Kamienista  1, Rawicz
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • urodziny
  • animacje
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci

Opis obiektu

Happy House - dla nas liczy się uśmiech dziecka.

Dziecko w Happy House:

1. jest bezpieczne - zawsze jest przynajmniej 1 opiekun na 8 dzieci + pomoc techniczna

2. jest szczęśliwe - potwierdzają to uśmiechy maluchów i szybki proces adaptacji

3. uczestniczy w zajęciach dodatkowych, które stymulują rozwój, pozwalają na szybszą

naukę nowych umiejętności, takich jak: rytmika, sensoplastyka czy pedagogika zabawy

4. każdego dnia wychodzi na spacer lub plac zabaw, a w razie niepogody uczestniczy

w zajęciach ruchowych

5. poznaje świat poprzez zabawę i doświadczanie

 

Rodzic w Happy House:

1. (na życzenie) codziennie otrzymuje informację na temat przebiegu dnia,

a także funkcjonowania oraz nastroju malucha

2. ma wsparcie ze strony pedagogów, opiekunów dzieci oraz logopedy

3. jest informowany na bieżąco o wszystkich sukcesach, a także pojawiających się

trudnościach dziecka

Galeria

Program nauczania

Pedagodzy w Happy House:

1. każdego dnia przygotowują inne zabawy i zajęcia, dzięki czemu dzieci chętniej i z większym

zaangażowaniem w nich uczestniczą

2. stale rozwijają swoje umiejętności oraz kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach

oraz warsztatach

3. są troskliwymi obserwatorami - gdy tylko zauważą pewną nieprawidłowość w rozwoju malucha,

szybko informują o tym rodziców wskazując dostępne formy wsparcia dziecka

 

Zajęcia dodatkowe

Sprawdź, w jakich zajęciach dodatkowych

może uczestniczyć Twoje dziecko

1. język angielski - w formie zabaw, gier i piosenek. W pierwszych latach życia mózg człowieka

jest najbardziej plastyczny, dzięki czemu szkraby szybko i skutecznie nabywają wiele kompetencji,

także językowych

2. rytmika - rozwija poczucie rytmu, wspiera rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego Twojego

malucha (które odgrywa kluczową rolę w okresie szkolnym), oraz wspomaga koordynację

wzrokowo - słuchowo - ruchową

3. sensoplastyka - jadalne farby, bezpieczna plastelina, ścieżka sensoryczna. W najmłodszych

latach zmysły odgrywają najistotniejszą rolę w rozwoju dziecka, dlatego wspólnie z maluszkami

uczymy się poznawać świat poprzez zabawę i doświadczanie zmysłami

Kolorowanki