Regulamin konkursu pt. „Ulubiona postać z literatury Czesława Janczarskiego”

Regulamin konkursu pt. „Ulubiona postać z literatury Czesława Janczarskiego”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Bojanowie, ul. Dąbrowskiego 10, 63-940 Bojanowo.

 

2. Cele konkursu:

 

 • Rozwijanie twórczości i wyobraźni dziecięcej,
 • Popularyzowanie utworów Czesława Janczarskiego,
 • Rozbudzanie kreatywności oraz indywidualnych zdolności plastycznych dzieci,
 • Wspólne spędzanie czasu przez dzieci i ich bliskich.

 

3. Warunki uczestnictwa:

 

 • W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Bojanowie wraz z oddziałami przy ul. Drzymały oraz Gościejewicach,
 • Praca konkursowa musi być wykonana przez dziecko i członków rodziny,
 • Bohater przedstawiony w pracy musi być ściśle związany z utworem Cz. Janczarskiego (opowiadaniem, wierszem,bajką),
 • Każda rodzina może wykonać tylko jedną pracę,
 • Format prac – 60/85 cm,
 • Technika wykonania pracy – dowolna technika płaska (np.: wydzieranka, farby plakatowe, technika mieszana – collage),
 • Każda praca powinna zawierać:

 

- tytuł bajki, opowiadania, wiersza,
- imię i nazwisko dziecka oraz członków rodziny wykonujących pracę,
- wiek, nazwę grupy dziecka.

 

Powyższe informacje należy zapisać na kartce, umieścić je w kopercie i przykleić z tyłu pracy.

 

 • Prace będą wykorzystane przez Organizatora podczas imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu.
 • Przekazując prace na konkurs, uczestnicy akceptują regulamin i zgadzają się na umieszczenie informacji o jego wynikach na stronie internetowej Przedszkola.

 

4. Terminy:

 

 • Czas trwania konkursu od 04.04.2016 r. – 29.04.2016 r.
 • Prace należy składać w terminie nieprzekraczającym 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Przedszkola, przy ul. Dąbrowskiego 10 lub koordynatora konkursu – wychowawcy gr. ,,Biedronki” w Szkole Podstawowej w Bojanowie, przy ul. Drzymały 28,
 • Obrady komisji konkursowej odbędą się w dn. 5 maja 2016 r. w siedzibie Przedszkola w Bojanowie,
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 maja 2016 r. w Przedszkolu w Bojanowie.

 

5. Jury:

 

 • Komisję konkursową powołuje Organizator.
 • Decyzje jury są niepodważalne.

 

6. Kryteria oceny:

 

 • Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
 • Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

- zgodność pracy z tematem,
- widoczne zaangażowanie dzieci w wykonaną pracę,
- pomysłowość i oryginalność,
- materiały użyte do wykonania pracy,
- walory artystyczne.

 

7. Nagrody:

 

 • Spośród uczestników konkursu, w każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych 3 laureatów oraz przyznane zostaną 2 wyróżnienia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy – podziękowania za udział w konkursie.
 • Laureaci i osoby wyróżnione przez Jury otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

8. Koordynator: Joanna Wawrzyniak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi