Regulamin konkursu „QUIZ patriotyczny - W Kraju Orła Białego”

Regulamin konkursu „QUIZ patriotyczny - W Kraju Orła Białego”

Konkurs zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu ul. Długosza 11a

Termin: 29.05.2018 (wtorek), godzina 10:00

Cele:

 

 • kształtowanie tożsamości narodowej,
 • aktywne uczestnictwo dzieci w obchodach 100-lecia Niepodległości Polski,
 • utrwalenie i uzupełnienie wiedzy o kraju ojczystym,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej;

 

Regulamin:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział  dzieci w wieku 5-6 lat.

 

2. Z każdego przedszkola zaproszony jest tylko jeden 3 osobowy zespół.

 

3. Dzieci biorące udział w quizie powinny znać następujące zagadnienia:

 

 • symbole narodowe (godło, flaga), herb Sosnowca
 • melodię hymnu państwowego, hejnału mariackiego
 • wygląd mapy konturowej Polski, położenie morza, gór
 • nazwy miast przez, które płynie rzeka Wisła
 • imię pierwszego króla Polski
 • imiona i nazwiska osób sławnych (Józef Piłsudski, Fryderyk Chopin, Adam Miskiewicz)
 • ,,Katechizm polskiego dziecka”


4. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać

 

 • imiona i nazwiska dzieci
 • numer przedszkola, adres mailowy przedszkola
 • imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy

 

5. Zgłoszenie należy przesłać do 18.05.2018 r. na adres mailowy p59@sosnowiec.edu.pl

 

6. W dniu konkursu prosimy o dostarczenie pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział w konkursie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów.

 

7. Drużyny, które zdobędą największą ilość punktów, kolejno zajmą I,II,III miejsce oraz otrzymają nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziane są dyplomy i podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! :)


Wzór zgody:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ... w quizie ,,W kraju Orła Białego” , który odbędzie się dnia 29.05.2018r. o godzinie 10:00 w Przedszkolu Miejskim nr 59 w Sosnowcu ul. Długosza 11a.

...
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Koordynator konkursu: Monika Szymanek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi