Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024. Kryteria przyjęcia w Warszawie[PUNKTY]

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024. Kryteria przyjęcia w Warszawie[PUNKTY]
Drukuj Skomentuj

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024 powoli się kończy. Rodzice dzieci z Warszawy mają ostatnie dni na to, by złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Jakie kryteria przyjęcia obowiązują w Warszawie? Ile punktów można otrzymać? Podpowiadamy.

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024 w Warszawie. Ustawowe kryteria przyjęcia do przedszkola


W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Za spełnienia każdego z nich można otrzymać dodatkowe punkty, które mogą wpłynąć na decyzję o przyjęciu dziecka do placówki.

 

Sprawdź także: Pomoc nauczyciela w przedszkolu - jakie trzeba mieć wykształcenie?


Za spełnienie każdego z kryteriów podstawowych można zyskać 260 punktów. Są to: wielodzietność (minimum troje dzieci), niepełnosprawność dziecka, jego rodziców bądź rodzeństwa, wychowywanie dziecka samotnie, sprawowanie nad dzieckiem opieki zastępczej.

 

Kryteria samorządowe przyjęcia do przedszkola w Warszawie


Jak podaje TVN 24, kryteria samorządowe w Warszawie to:

 

  • dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 130 pkt;
  • dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 64 pkt;
  • dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm.) - 32 pkt;
  • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 24 pkt;
  • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 8 pkt.


    Źródło: TVN 24

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!