Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Gdańsk

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Gdańsk
Drukuj Skomentuj

Rodzice, którzy planują wysłać swoje pociechy do przedszkola, powinni poznać zasady rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/2022. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów składania potrzebnych do rekrutacji do przedszkoli dokumentów. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do przedszkoli w Gdańsku


Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 w Gdańsku


Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godzinie 12.00 i będzie odbywać się poprzez stronę internetową: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


Warto wiedzieć, że przed tym dniem nie będzie można zalogować się do powyższego systemu.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola 2021/2022 Gdańsk


O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Sprawdź także: Zabawki sensoryczne, które wspierają rozwój dziecka


Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 15 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00.


Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie pod warunkiem dysponowania przez Gminę Gdańsk wolnymi miejscami od 23 do 31 sierpnia 2021 r. W tym terminie rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk składają wypełniony Wniosek rekrutacyjny w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej.


Rocznik urodzenia dzieci 2018 jest minimalną granicą wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2021 musi mieć ukończone 3 lata).

 

Czytaj również: Zasiłek pielęgnacyjny 2021 - warunki przyznania


Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli ogólnodostępnych, przedszkoli integracyjnych lub do przedszkoli specjalnych. W wyborze właściwej placówki pomagają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wydając orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z diagnozą oraz informacją o zalecanym typie placówki.


Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/ oddziału integracyjnego nie podlegają kryteriom rekrutacji. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola integracyjnego/oddziału integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.

Rekrutacja do przedszkola w Gdańsku


Od 23 marca od godz. 8.00 do 29 marca 2021 r. do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:

 

  • podpisanie dostępnej w plikach do pobrania w systemie rekrutacji deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu

  • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)


Podpisanedokumenty rodzice mogą przekazać na dwa sposoby:

  • skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki

  • wrzucają deklarację/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę. W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki

 

Przedszkola specjalne w Gdańsku

 

  • Przedszkole Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

  • Przedszkole Specjalne Nr 72 o Profilu Terapeutycznym w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1

  • Przedszkole Specjalne Nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

  • Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!