Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Katowice

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Katowice
Drukuj Skomentuj

Rodzice, którzy planują wysłać swoje pociechy do przedszkola, powinni poznać zasady rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/2022. Równie ważne jest pilnowanie terminów składania potrzebnych do rekrutacji dokumentów. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do przedszkoli w Katowicach.Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze.zm) oraz uchwały nr XIX/7423/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturze akt. IIISA/GI525/20 z dnia 07 października 2020 r. oraz zarządzenia nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w Katowicach


Nabór do przedszkoli będzie realizowany przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.formico.pl .

 

Sprawdź także: Jak wygląda terapia integracji sensorycznej? Ćwiczenia i leczenie

 

Przebieg rekrutacji do przedszkoli 2021/2022 w Katowicach


Składając wniosek o przyjęcie, rodzice wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.


Rodzice:


• wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka


• drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez obojga rodziców, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

 

 

Czytaj także: Rola edukacji muzycznej w rozwoju przedszkolaków


Jeśli rodzice nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie,  muszą dokonać rejestracji wniosku w systemie, udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku jest wskazane na I miejscu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.


Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2021/2022 rozpoczęła się 12.03.2021 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 24.03.2021 r. do godziny 15:00, na wolne miejsca.

 

Odrzucenie wniosku o przyjęcie do przedszkola – co robić?


Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą:

 

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych


  • złożyć do dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!