Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Łódź

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Łódź
Drukuj Skomentuj

Rodzice, którzy planują wysłać swoje pociechy do przedszkola, powinni poznać zasady rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/2022. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów składania potrzebnych do rekrutacji do przedszkoli dokumentów. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do przedszkoli w Łodzi.

 

 

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 w Łodzi


W rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/2022 w Łodzi biorą udział dzieci:

 

  • urodzone w latach 2015– 2018


  • z rocznika 2014, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Rekrutacja do przedszkoli w Łodzi – co warto wiedzieć?


Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.) na wolne miejsca.

 

Sprawdź także: Ścieżka sensoryczna dla dziecka - zrób to sam


Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2021 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.


Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.

 

Czytaj również: Dziecko uzależnione od telefonu - co robić?

 

 

Kryteria przyjęcia do przedszkola w Łodzi


W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


•    wielodzietność rodziny kandydata,
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
•    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2021/2022 w Łodzi


Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 01.04.2021 r. do 16.04.2021 r. do godz. 15.00. W postępowaniu uzupełniającym od 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r. do godz. 15.00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów przypada od  01.04.2021 r. do 23.04.2021 r. (godz.15.00). W postępowaniu uzupełniającym od 02.08.2021 r.do 10.08.2021 r. (godz. 15.00).

 

Sprawdź także: Przedszkole Montessori - co warto wiedzieć?

 

Opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 07.05.2021 r. o godz. 15.00. W postępowaniu uzupełniającym 17.08.2021 r. godz. 15.00.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 10.05.2021 r. do 12.05.2021 r. do godz. 15.00. W postępowaniu uzupełniającym od 18.08.2021 r. do 20.08.2021 r. do godz. 15.00.

 

Czytaj również: Jak wybrać odpowiednie przedszkole dla dziecka?

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w pierwszym terminie - 21.05.2021 r. godz. 15.00, a postępowaniu uzupełniającym - 27.08.2021 r. godz. 15.00.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!