Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Warszawa

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Warszawa
Drukuj Skomentuj

Rodzice, którzy planują wysłać swoje pociechy do przedszkola, powinni poznać zasady rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/2022. Równie ważne jest pilnowanie terminów składania potrzebnych do rekrutacji dokumentów. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja do przedszkoli w Warszawie.W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe - określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz samorządowe (określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r. ze zm.).

 

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022 w Warszawie – składanie wniosków


Od 2 marca  rodzice  mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci zgodnie z harmonogramem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.


Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych jest dostępna dla rodziców w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godz. 13.00.


Od 2 marca do 18 marca rodzice mogą wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do przedszkola lub klasy pierwszej i po podłączeniu dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu go profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej.

Możliwe będzie również, do 19 marca, do godz. 16.00, złożenie w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.   Należy jednak pamiętać o:

 

  • Kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  • Kopii decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.


Rekrutacja do przedszkola – ile wniosków można złożyć?
 
Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli / szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.


Wyniki rekrutacji do przedszkoli 2021/2022 w Warszawie


Wyniki rekrutacji pojawią się 23 kwietnia. Wtedy rodzice będą mogli sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane ich dziecko.Potwierdzenie kwalifikacji dziecka do przedszkola


Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 rodzice będą musieli potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane.

 

Rekrutacja do przedszkola - listy przyjętych i nieprzyjętych


Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 maja o godz. 13.00. Rodzic ma 7 dni, by wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie

 

 


Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!