Rozwijanie mowy i myślenia - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Rozwijanie mowy i myślenia - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
Oceń
{

Opowiadanie nauczycielki pt. "Podanie o założeniu Złotowa".

Opowiadanie nauczycielki pt. "Podanie o założeniu Złotowa".


Cele - Dziecko:
- Pozna legendę związaną z powstaniem miasta Złotów
- Potrafi pokolorować herb Złotowa wg. szyfru
- Zna swoje miejsce zamieszkania
- Zainteresuje się najbliższym regionem zamieszkania
- Czyta proste wyrazy
 
Środki dydaktyczne:

taśma magnetofonowa z muzyką wolną i szybką, ilustracje przedstawiające Złotów, herb Złotowa i herb Warszawy, obrazek do pokolorowania – herb Złotowa, rekwizyty zbroi, lasu, rozbójników wykonane z papierowych ruloników
 
Przebieg:

Dzieci siedzą w kole.
- ozmowa na temat miejsca zamieszkania dzieci.
- Zabawa „Jedziemy do Złotowa” - Samochodem na Pocztę jadą dzieci z Nowej Świętej, Wąsosza. Klukowa itp. (naśladowanie jazdy samochodem, na rowerze samolotem itp.), Zmęczone wracają dzieci ze Świętej itd.
 
Dzieci siadają przed tablicą
- Rozmowa nt. Czym się różni miasto od wsi?
- N. Miasta są małe, duże a nawet bardzo duże. Jednak zanim stały się miastami były małymi wioskami, osadami, potem rozrastały się powiększały i w ten sposób powstały miasta. W mieście znajduję się dużo znaków np. znak drogowy, oraz każde miasto ma swój znak, który nazywa się herbem. Jeden herb już znacie, jest to herb (Warszawy).
- Teraz chciałabym zapoznać was z legendą powstania miasta Złotowa, czyli z fantastyczna opowieścią historyczną o bohaterach, którzy żyli dawno temu i na pewno w jakiś sposób przyczynili się do powstania Złotowa.

W krainie rozległych borów, lasów i licznych jezior, na małej wysepce był wielki gród, do którego dostęp jego mieszkańcy mieli jedynie po wąskich mostach. W grodzie tym mieszkali słynni w całej okolicy rozbójnicy, napadający na kupców i pielgrzymów wędrujących znanymi szlakami, drogami prowadzącymi nad rzekę Głomią. Rybacy mieszkający w pobliskim Blękwicie byli ich poddanymi. Rozbójnicy polowali w lasach i składali ofiary pod wielkimi dębami. Dla sąsiadów byli niebezpieczni, szukali często zaczepki, a nawet napadali w celu grabieży mienia. W lasach tępili bezwzględnie zwierzynę. Wieść o ich złych zachowaniach roznosiła się po świecie a złość wzbierała się przeciw nim, tak u zwierząt jak i ludzi. Pewnego pogodnego dnia przejeżdżał tym szlakiem zastęp rycerzy na pięknych koniach i w leśnej blasku słońca żelaznej zbroi. Przedzierając się przez las, bór złotowski, zauważyli wśród drzew wielkiego jelenia, który zachowaniem wskazywał zdumionym rycerzom, by podążali za nim. Bez żadnej obawy jako król wszystkich leśnych zwierząt prowadził rycerzy na brzeg jeziora, gdzie na wyspie mieściło się zbójnickie gniazdo. Wówczas bobry żerujące nad brzegiem jeziora zaczęły budować tamę prowadzącą z brzegu na wyspę. Myszy zaś na rozkaz swego króla – a było ich bardzo dużo, przegryzły łuki zbójów i w ten sposób pozbawiły ich zbroi, którą mogli się skutecznie zza wałów bronić. Nagły najazd rycerzy zaskoczył rozbójników tak niespodziewanie, ze bez większej walki pojmano ich i stracono. Gród zburzono doszczętnie a na brzegu jeziora osiedlili się spokojni chłopi, rzemieślnicy i kupcy zakładający miasto. Okoliczne lasy, bór leżący za jeziorem zamkowym zostawili dla zwierząt jako ZWIERZNIK. Nowe miasto przyjęło za swój znak :JELENIA KROCZĄCEGO WŚRÓD DRZEW, by przypominał na pieczątkach i herbie o początku osady wiejskiej, powstałej po zburzeniu grodu. Rycerstwo, które przybyło z pomocą zagrożonym sąsiadom, zdobyło zrabowane przez rozbójników skarby w srebrze, bursztynach, złocie. Wieść o tym rozniosła się po całej kraju i odtąd mało znaną osadę nazwano ZŁOTOWEM.

- Rozmowa nt. wysłuchanej legendy.
Dzieci wstają. Nauczycielka dzieli je na grupy.
1. drzewa rosnące w lesie
2. rycerze którzy jadą na koniach
3. rozbójnicy
4. jeleń kroczący wśród drzew
- Rozbójnicy siedzą na wyspie (pętla ułożona ze skakanki)

Twoje uwagi i pomysły

Tagi