Przedszkole Iskierka (Rumia)

Przedszkole Iskierka
zobacz więcej (6)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne

Opis obiektu

Przedszkole Iskierka prowadzi osiem oddziałów dziecięcych. W naszej placówce panuje miła, rodzinna atmosfera. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dobrze wyposażone, estetyczne , dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Teren wokół przedszkola jest spokojny, bezpieczny, z dala od ruchliwych ulic.   Plac zabaw wyposażony jest w atrakcyjne sprzęty do zabaw podwórkowych.   Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Program umożliwia wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, korzystając z różnorodnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Nad rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, kreatywna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.Ponadto w naszym przedszkolu dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym i do osiągania sukcesów w przyszłym życiu. Poznaje...

Galeria

Program nauczania

Przedszkole proponuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych, aby jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci uczęszczających do naszej placówki.

 

 • Rytmika z akompaniamentem i choreografią
 • Język angielski
 • Warsztaty plastyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ćwiczenia logopedyczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia taneczne
 • Religia
 • Zajęcia edukacyjne z EDUFUN
 • Robotyka

 

W opłacie stałej przedszkola wliczane są zajęcia dodatkowe takie jak:

 

 • angielski pięć razy w tygodniu – grupy starszaków
 • angielski trzy razy w tygodniu – pozostałe grupy
 • tańce raz w tygodniu
 • rytmika raz w tygodniu
 • religia dwa razy w tygodniu
 • zajęcia komputerowe dwa razy w tygodniu
 • logopeda dwa razy w tygodniu z orzeczeniem lekarskim
 • gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu z orzeczeniem lekarskim

Kolorowanki