Bajkowa Kraina (Rumia)

Bajkowa Kraina
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Co jest dla nas ważne?   dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie kształtujemy podstawowe powinności moralne dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

Kolorowanki