Terapeutyczny Punkt Przedszkolny (Rybnik)

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
zobacz więcej (2)
Adres:
Kilińskiego  33A, Rybnik
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Stworzyliśmy w Rybniku przedszkole terapeutyczne , które obejmuje opieką i wsparciem dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Punkt Przedszkolny realizuje obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która przygotowuje dziecko do pójścia do szkoły. Szczególne potrzeby rozwojowe dzieci obligują nas do tego, aby prowadzić zajęcia ze specjalistami:     - psychologiem,     - logopedą,     - neurologopedą,     - oligofrenopedagogiem,     - fizjoterapeutą,     - specjalistą od autyzmu,     - terapeutą Johansena. W nauczaniu wykorzystujemy:     - elementy terapii behawioralnej,     - terapii ręki,     - muzykoterapię,     - Integrację Sensoryczną,     - elementy biblioterapii i bajkoterapii,     - Biofeedback,     - elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,     elementy programu aktywności Knillów. W trosce o jakość nauczania zajęcia prowadzimy w...

Galeria

Kolorowanki