Przedszkole Terapeutyczne Syriusz (Rybnik)

Przedszkole Terapeutyczne Syriusz
zobacz więcej (4)

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • animacje
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Terapeutyczne Syriusz jest placówką  dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera.   Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku, niedaleko terenów rekreacyjnych i najnowocześniejszego w mieście placu zabaw. - Przyjęcia trwają cały rok. - Przedszkole działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. - Udział dziecka w zajęciach terapeutycznych oraz pobyt w przedszkolu i wyżywienie są bezpłatne. - Chętnych rodziców prosimy o kontakt w rejestracji Ośrodka w Rybniku od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 14.30. - Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które są realizowane w ramach wolnych miejsc. - Z rodzicami i dziećmi - kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja mająca na celu wstępną ocenę funkcjonowania dziecka i możliwość włączenia do odpowiedniej grupy.    Od września 2015r w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym w Rybniku działa drugi oddział naszego przedszkola, gdzie realizujemy...

Galeria

Program nauczania

Nazwa „Autyzm tu i teraz” oznacza, że to model programu terapii dopasowuje się do pacjenta a nie pacjent jest włączany w sztywne ramy terapeutycznych określonej metody. 

 

Tak jak w całej medycynie nie ma jednej „cudownej”, uniwersalnej terapii dla wszystkich pacjentów, również w przypadku ASD leczenie musi być dostosowane do każdego dziecka. W programie Atut formułowane są cele terapeutyczne krótko- i długoterminowe dla każdego pacjenta i na tej podstawie konstruowany jest program leczniczy. Aby zapewnić kompatybilność oddziaływań poza ośrodkiem rodzice/opiekunowie objęci są psychoedukacją. 

 

Program zakłada, że nasi pacjenci włączeni w Atut są w kompleksowy sposób leczeni i nie wymagają dodatkowych oddziaływań. Każde dziecko leczy się u nas  5 godzin dziennie, co zgodnie z najnowszymi standardami jest optymalnym wymiarem czasu trwania terapii w autyzmie. W założeniach Atut dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas, a nie miejscem pracy terapeutycznej (dotyczy wyłącznie pacjentów objętych kompleksowym programem).

 

Cechuje nas medyczne podejście do leczenia a  działania oświatowo-edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu terapeutycznym są dostosowane do procesu terapii dziecka.

Kolorowanki